Öppna mobilmenyn

Nyhet

Distansundervisning i högstadiet och gymnasieskolan under vecka 10

23 februari 2021

Skola och förskola

Botkyrka kommun har, efter rekommendation ifrån Region Stockholm, beslutat att högstadiet och gymnasiet ska övergå till distansundervisning på heltid under vecka 10.

Antalet fall av sjuka i covid-19 har ökat under de senaste två veckorna i regionen. Därutöver befaras att smittspridningen ökar ytterligare under kommande veckas sportlov. Med anledning av det nya läget har därför har Region Stockholm kommit med nya rekommendationer som innebär att högstadiet och gymnasieskolan ska övergå till tillfällig distansundervisning under vecka 10, vilket är veckan efter sportlovet.

Beslutet om distansundervisning gäller 8–12 mars och omfattar årskurs 6–9 och gymnasieskolan i Botkyrka kommun.

Undantagen är särskola, examina, vissa praktiska moment och elever med behov av särskilt stöd.

– Självklart följer vi regionens rekommendationer där Smittskydd Stockholm tydligt redovisat deras bild av situationen och den är allvarlig. Alla måste hjälpas åt för att förhindra smittspridningen. Det har funnits distansundervisning vid andra tillfällen som fallit väl ut. Vi är rustade nu också för att ta hand om den här omställningen, säger Anette Älmdalen, utbildningsdirektör.

Läs mer om de nya rekommendationerna (bland annat munskydd vid alla tider i kollektivtrafiken och i handeln liksom utlandsvistelse):

https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2021/02/nya-regionala-rekommendationer/