Öppna mobilmenyn

Nyhet

Folkhälsomyndigheten stoppar Astra Zenecas vaccin tillfälligt

Läs mer om beslutet här

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om detta.

Kontaktuppgifter

Frågor hänvisas till Folkhälso-
myndigheten.

Övriga frågor till kommunen,
kontakta vår pressansvarig:
Edvard Unsgaard
edvard.unsgaard@botkyrka.se
08-530 620 40

16 mars 2021

Stöd, omsorg och familj

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ett uppehåll i användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19 tills den Europeiska läkemedelsmyndighetens utredning om misstänkta biverkningar är klar.

– Det finns en god kunskap om vaccinet, men det är ändå viktigt att vi nu pausar vaccinationen tills EMA utrett om dessa händelser kan ha ett samband med vaccination, säger statsepidemiolog Anders Tegnell i Folkhälsomyndighetens pressmeddelande.

Det här innebär att all vaccination av Astra Zenecas vaccin pausas tillsvidare i Region Stockholm.

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Läkemedelsverket utreder rapporter om misstänkta biverkningar om blodpropp och blödning hos individer som vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot covid-19. I utredningen granskas de rapporter om misstänkta biverkningar som kommit in de senaste dagarna för att avgöra om det finns ett orsakssamband till vaccinet.

Inga kända fall i Sverige

De misstänkta biverkningarna har innefattat blodpropp (tromboser), i kombination med låga nivåer av blodplättar (trombocytopeni) hos ett fåtal personer. I Sverige har inget sådant fall hittills rapporterats in.

Folkhälsomyndigheten meddelar att det är högsta prioritet att vaccinerna som används har en hög säkerhetsprofil, vilket är anledningen till att Läkemedelsverket och EMA nu utreder de misstänkta fallen.

Astra Zenecas vaccin ger ett gott skydd mot covid-19 och det totala antalet vaccindoser som givits uppgår till 17 miljoner.

Vaccinering av personer som är 80+ i Botkyrka påverkas inte

Vaccineringen av personer som är 80 år eller äldre i Botkyrka påverkas i dagsläget inte av detta beslut, då det är Modernas vaccin som används här.

– Vi följer utvecklingen, och ger information så snart vi får det från Region Stockholm, säger Christine Vojnovic, vaccinsamordnare i Botkyrka kommun.

Övrig vaccination fortsätter enligt plan.