Öppna mobilmenyn

Nyhet

Förstärkt stöd med 10,5 miljoner kronor till förskola och skola

17 mars 2021

Skola och förskola

Den pågående pandemin innebär extra utmaningar för förskola och skola och därför skjuter regeringen till en miljard kronor som ett förstärkt statligt stöd. Av dessa tillfaller 10,5 miljoner Botkyrka kommun.

Den så kallade ”skolmiljarden” år 2021 innebär att kommunerna runt om i Sverige ska kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildningen de har rätt till, trots pandemin. De extra 10,5 miljonerna, som Botkyrka får ta del av fördelas mellan alla skolformer.

– Pandemin har varit tuff på många sätt. Den har bland annat inneburit att många barn och elever gått miste om kunskap de har rätt till. Det är vår skyldighet att försöka kompensera för detta. Alla barn ska lyckas i skolan i Botkyrka. Regeringens satsning kommer göra skillnad och hjälpa oss i vårt arbete med att göra Botkyrka till Sveriges bästa skolkommun, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), utbildningsnämndens ordförande.

– Det senaste året har varit rejält utmanande för våra barn och elever liksom personal som visat ett starkt engagemang kring att göra skillnad och fortsätta utvecklingen av våra förskolor och skolor. Pengarna är ett välkommet tillskott för att hålla fast vid vårt fokus, att erbjuda den bästa möjliga lärmiljön och ge alla barn och elever rätt förutsättningar att lyckas i skolan, säger Anette Älmdalen, utbildningsdirektör.

Bidraget fördelas till följande insatser inom respektive verksamhet.

Förskolan

  • Personalförstärkningar som möjliggör att stärka de språkutvecklande insatserna, med prioritet på barn i ålder 5–6 år.

Grundskolan

  • Förstärkt lovskola med prioritet för årskurs 1–5, som inte täcks av statsbidraget för lovskola.
  • Erbjuda gratis simskola efter skoltid till elever inom främst årskurs 6–9.
  • Upphandla digitala kuratorstjänster som möjliggör kuratorssamtal för att möta den ökade psykiska ohälsan bland elever, främst i högstadiet.
  • Förstärkt studiehandledning.

Gymnasieskolan

  • Förstärkning av mentorskapstid som en följd av omfattande distansundervisning.
  • Ersättning för utökning av undervisningstid.

Elever vid Brunnaskolan