Öppna mobilmenyn

Nyhet

Miljöveckan: så jobbar Botkyrka för hållbarhet

22 mars 2021

Kommun och politik

Idag drar miljöveckan igång och avslutas med Earth Hour på lördag 27/3. Botkyrka kommun går nu med i WWF:s Kommunförändringar och One Planet City Challenge för att gå i bräschen för klimatomställningen. Under miljöveckan kommer vi berätta om vårt miljö- och klimatarbete och ge råd på facebook och instagram om hur du kan leva hållbart.

Botkyrka kommun har ambitiösa mål och ett gott miljö- och klimatarbete. Nu höjer vi ambitionen ytterligare genom att gå med i WWF:s tävlingar och samarbeten, säger Dennis Latifi, tillförordnad hållbarhetsdirektör.

Kommuner är viktiga aktörer i miljöarbetet

Enligt WWF står offentlig sektor för 30 % av Sveriges BNP. Kommunernas verksamhet motsvarar alltså en betydande del av Sveriges utsläpp. WWF:s Kommunförändringar innebär att kommuner jobbar med konkreta åtgärder som WWF pekar ut. WWF följer därefter upp status på kommunens miljöarbete och lyfter fram goda exempel från andra kommuner. Slutligen uppmärksammar WWF de kommuner som antagit utmaningen och berättar om vad de gör i samband med Earth Hour.

One planet city Challenge

One Planet City Challenge har funnits sedan 2011 och är världens största och längst globala utmaningen i sitt slag. Genom One Planet City Challenge tar kommunen steget ut på en internationell arena och bidrar till den globala klimatagendan. WWF erbjuder feedback och granskningar. Därefter jämförs städerna och rankas globalt.

Tre personer, två vuxna och ett barn i en kanot. Skog i bakgrunden.

Under miljöveckan kommer vi berätta om vårt miljö- och klimatarbete och ge råd på facebook och instagram om hur du kan leva hållbart.

Vill du veta mer om hur vi arbetar?