Öppna mobilmenyn

Nyhet

Ny satsning ska få unga lämna kriminell livsstil

31 mars 2021

Kommun och politik

Botkyrka kommun anställer nu fler medarbetare som ska hjälpa unga att lämna en kriminell livsstil. Det är extra viktigt med anledning av den information som framkommit genom polisens avkodning av kriminellas chattar.

– Jag kommer aldrig att acceptera att Botkyrka används som en grogrund för kriminella organisationer. Vår trygghetsamverkan med polisen och andra samhällsaktörer ger resultat och vi ska inte tappa fart. Därför är jag glad att kunna presentera den här satsningen, säger Ebba Östlin (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Den kommande satsningen budgeteras till sex miljoner kronor och innebär åtta nya tjänster som kommer att fokusera på de kriminella som vill göra en förändring i sin och andras situation.  

– Syftet är förstås att få unga personer att välja en annan väg och lämna den kriminella kontexten, säger Niklas Gladh (MP), ordförande i socialnämnden.

De nya tjänsterna kommer att vara ett flexibelt team av erfarna utredare, samordnare och behandlare som snabbt kan agera utifrån kommunens plattform Våldspreventivt centrum, tillsammans med polis, kriminalvård med flera. Detta arbetssätt och nära samarbete med polis och andra aktörer gör det lättare att fånga upp personer som är redo att lämna sin kriminella livsstil, och erbjuda rätt insatser.


En särskild anledning till att satsningen presenteras nu är polisens framgångar i att avkryptera de chattverktyg som flera kriminella organisationer använder sig av. I media har det varit särskild fokus på “encro-chattarna” som synliggjort hur kriminella organiserar sig. 
– Vi som samhälle har aldrig tidigare haft en så tydlig insyn i den organiserade kriminalitetens strukturer. En miljö som helt styrs av våld och hot på en nivå som få av oss kan greppa. Det har gett oss information som vi måste använda oss av och agera på, säger Ebba Östlin (S).


Frågan om trygghet och våldsprevention är en av mittenmajoritetens absolut högst prioriterade frågor, och i budgeten för 2021 presenterades också ett trygghetspaket.


– Det här är en insats för hela Botkyrka, för att bryta upp dessa organisationer inifrån. Om vi ska få bort kriminaliteten måste vi angripa från alla håll, och det här är ytterligare ett steg i rätt riktning, säger Ebba Östlin (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Ytterligare information

Kontakt

Nadina Rosengren, stabschef, tel: 070-1870880

Botkyrka kommuns presstelefon: 08-530 620 40