Öppna mobilmenyn

Nyhet

Du kan göra skillnad – Våga bry dig!

21 april 2021

Kommun och politik

Tryggheten ökar om vi alla bidrar och jobbar tillsammans. Det blir tydligt inte minst nu när kriminella nätverk avslöjats och stora mål tas upp i domstolarna. Våga bry dig! – är därför budskapet i den kampanj som Botkyrka kommun, Polisen och Botkyrkabyggen nu startar. Vi vill uppmana varje individ att ta sitt ansvar i vardagen. Tillsammans gör vi Botkyrka tryggare.

– Botkyrka ska vara en trygg plats för alla, och för de allra flesta är det just det. Vi behöver komma igång tidigt för att förebygga våld. Det är viktigt att reagera och agera. Och där behöver vi alla bidra och bestämma oss för vem vi vill vara och ta steget att våga bry sig, säger Pernilla Vera-Jr, trygghets- och säkerhetsdirektör på Botkyrka kommun.

Kommunen och olika aktörer verksamma i Botkyrka har satsat på trygghetsfrågor under lång tid och det ger också effekt. Trygghetsarbetet i skolan ger elever mer studiero vilket förbättrar möjligheten att ta till sig sin utbildning. Andelen elever i Botkyrka som fått ut en gymnasieexamen har också ökat markant jämfört med resten av Stockholm, enligt en ny rapport från Länsstyrelsen.

Nu går vi vidare med kampanjen Våga bry dig för att få medarbetare och Botkyrkabor att agera i vardagen. I våra kampanjfilmer berättar MVP-mentorerna (Mentors in Violence Prevention) Halil och Klody hur de vågar bry sig, som när Klody hjälpte en kvinna på tunnelbanan. Föräldrarna Tahir och Sara delar med sig om hur de gör för att skapa positiv anknytning och trygga uppväxtförhållanden. Satu Vanhanen, rektor på Grindtorpsskolan i Alby, berättar om hur hon tar ansvar för att hjälpa elever att lösa konflikter.

– När vi gör prioriteringar tillsammans för Botkyrka – det är då vi blir effektiva. När en vågar så vågar fler. Om fler vågar agera, säga ifrån eller larma tidigt innan ett brott har skett är det mycket mer effektivt och bättre för samhället än att vänta och försöka laga efteråt, säger Erik Åkerlund, lokalpolisområdeschef i Botkyrka.

– Att känna sig trygg där man bor är så viktigt. Därför samarbetar Botkyrkabyggen med kommunen, polisen och räddningstjänsten för ökad trivsel och trygghet. Även du kan göra skillnad, våga bry dig om din granne, säger Chris Österlund VD för Botkyrkabyggen.

 

Såhär jobbar vi med trygghet

Titta på vår film där vi berättar om hur vi jobbar med trygghetsfrågor i Botkyrka.

Här kan du läsa om Länsstyrelsens rapport och hur vårt trygghetsarbete gör skillnad.

Klody vid Karsby international school i Botkyrka. Klody är en av de i kampanjen som berättar hur vi kan våga bry oss.

Klody berättar i kampanjen hur hon hjälpte en kvinna på tunnelbanan. Våga bry dig du också! Foto: Botkyrka kommun

Så här kan du göra för att våga bry dig!

Kontakta oss:

Edvard Unsgaard, pressansvarig Botkyrka kommun: 08-530 620 40
edvard.unsgaard@botkyrka.se

Charlotta Lundström, pressansvarig Botkyrkabyggen:
070-162 94 43

Erik Åkerlund, lokalpolisområdeschef i Botkyrka: 010-56 465 21 erik.akerlund@polisen.se