Öppna mobilmenyn

Nyhet

Nya rekordresultat för Botkyrkas gymnasieskolor

22 april 2021

Skola och förskola

Eleverna vid Botkyrkas kommunala gymnasieskolor lyckas bättre och bättre. Jämfört med riket har utvecklingen varit fantastisk under de senaste fyra åren. Andelen elever som går direkt vidare till högskolestudier är bland de tio högsta i landet och många resultat ligger bland de 25 procent bästa kommunerna i landet.

Jag är oerhört glad över att den fantastiska resultatutvecklingen fortsätter vid våra gymnasieskolor, säger utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S). Det är ett kvitto på att skolorna bedriver ett framgångsrikt arbete. Gymnasieresultaten är en viktig del i vårt slutliga mål att Botkyrka ska bli Sveriges bästa skolkommun.

Fantastisk resultatutveckling

Under de senaste fyra åren har resultaten i kommunens gymnasieskolor blivit allt bättre. Det visar statistik som presenteras av Sveriges kommuner och regioner i rapporten Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2021. Den positiva utvecklingen är långsiktig och handlar inte bara om ett enskilt framgångsrikt år. Även i jämförelse med riket är Botkyrkas resultatutveckling mycket positiv inom många av de områden som mäts.

Topp tio i Sverige på andel elever som går direkt till högre studier

Botkyrkas gymnasieelever är mycket studiemotiverade och drygt 34 procent går direkt vidare till högskola eller universitet. Det är en hög andel som placerar kommunen på en nionde plats i hela Sverige. Resultatet gäller elever som gick ut gymnasiet 2019.

Två år efter examen är hela 87 procent av gymnasieeleverna etablerade på arbetsmarknaden eller i studier. Det kan jämföras med snittet i Sverige som är 75 procent. Detta resultat gäller elever med examen 2014, 2015 och 2016.

Inom många områden ligger Botkyrka bland de 25 procent av kommunerna som har bäst resultat. Det gäller exempelvis:

  • Behöriga till högskolestudier. 62 procent av eleverna i Botkyrka (56 procent snitt i Sverige)
  • Exemen inom tre år på yrkesprogrammen. 87 procent av eleverna i Botkyrka (75 procent snitt i Sverige).
  • De genomsnittliga betygspoängen. 14,8 i Botkyrka (14,4 snitt i Sverige)

Bakom den positiva utvecklingen ligger ett långsiktigt, gediget arbete av skickliga skolledare och lärare, säger utbildningsdirektör Anette Älmdalen. De har höga förväntningar på eleverna och visar att de vill att eleverna ska lyckas. Dialogen med den enskilda eleven är helt avgörande liksom fokus på ordning och reda.

Lyckas väl även i jämförelser med närliggande kommuner

Botkyrkas resultat står sig väl även jämfört med kommuner i närområdet. Botkyrka ligger till exempel bäst till av alla Södertörnskommuner när det gäller gymnasieelever med examen inom tre år.

Om statistiken

Syftet med SKL:s öppna jämförelser är att stimulera kommuner och regioner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Den statistik som nu redovisas i öppna jämförelser gymnasieskolan gäller resultat från läsåret 2019/2020.

Läs mer på Öppna jämförelser gymnasieskolan 2021 på SKL:s webbplats

Rapport Öppna jämförelser för Botkyrkas gymnasieskolor (pdf)

En kvinnlig lärare och en kvinnlig elev är i biblioteket, tittar i en bok och ler.

Lärare och elev vid Tumba gymnasium