Öppna mobilmenyn

Nyhet

Utan Bilen Dealen: familj testar cykling

26 april 2021

Stadsplanering och trafik

I tre månader, från 8 april till 23 juni, byter 21 hushåll i Stockholmsregionen sina bilresor under milen mot cykel.
I Botkyrka ska Teddy och hans dotter Chloe pröva på ett nytt liv med fördelar för miljön, hälsan och plånboken.

Teddy, varför sökte ni till projektet?

Vi vill prova på att klara oss utan bilen, med tanke på miljö och hållbarhet. Både för egen del och att föra vidare till barnen – för framtiden.

Vad tror ni kommer bli svårast?

Det kan bli stressigt med tiden för att hinna lämna dottern på skolan och vara i tid till jobbet. Och uppförsbackarna… om inte eldriften fungerar.

Vad tror ni kommer bli lättast?

Att handla mat med cykeln!

Mer om Utan Bilen Dealen

Projektet Utan bilen dealen är ett samarbete mellan tolv kommuner i Stockholms län. Hushållen får under testperioden låna el- och lådcyklar som ersätter de korta bilresorna till affären, förskolan eller utflykten. Mål är att inspirera de medverkande hushållen att resa mer klimatsmart och sprida kunskap och goda exempel till andra hushåll.

– De flesta bilresor vi gör är kortare än fem kilometer. Dessutom är det vid korta resor bilen förorenar som mest, innan katalysatorn hunnit bli varm. Att cykla på resor under milen är något av det mest klimatsmarta du kan göra, säger Maria Fredlund, projektledare för Utan bilen dealen.

Transporterna står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige och det är personbilarna som är värst. Dessutom görs mer än hälften av de korta bilresorna, de under fem kilometer, av boende i tätort. 70 procent av alla i Stockholms län, kan cykla till sin arbetsplats på under 30 minuter.

teddy med dotter

Teddy och hans dotter ingår i testprojektet "Utan Bilen Dealen" för att köra mindre och cykla mer.

Läs mer om "Utan Bilen Dealen"

På energirådgivningen.se kan du läsa mer om projektet för att få fler att köra mindre och cykla mer.

"Utan Bilen Dealen"

Kontaktuppgifter

Erik Bergström, energi- och klimatrådgivare på Botkyrka kommun, 0734218598, mail