Öppna mobilmenyn

Nyhet

Studentfirandet vid Botkyrkas gymnasieskolor

06 maj 2021

Skola och förskola

Botkyrka kommer inte att ordna traditionsenliga studentutspring och studentfirande vid kommunens gymnasieskolor våren 2021. Det går inte att förena ett sådant arrangemang med de allmänna rekommendationer som finns för att förhindra smittspridning av covid-19.

Skolorna, Botkyrka kommun och polisen samarbetar för att avslutningarna ska genomföras på ett smittskyddsäkert sätt. Ett informationsbrev har skickats ut till elevernas föräldrar. I brevet vädjar kommunen och polisen om att familj och vänner inte ska samlas vid skolan i anslutning till avslutningen.

Gymnasieskolorna gör allt för att trots pandemin ge eleverna en festlig avslutning i mindre grupper. Förberedelser pågår för att kunna livesända varje klass utspring så att de som inte kan delta på plats ändå kan vara delaktiga. Elever och föräldrar får information från respektive skola om vad som gäller för elevens klass.

Det är skolans rektor som ansvarar för att avslutningen genomförs i enlighet med rekommendationer från myndigheterna och Region Stockholm. De betyder bland annat:

  • Ingen samling för familj och vänner vid eller i närheten av skolan.
  • Det ska gå en längre tid mellan olika gruppers avslutning, så att inga större grupper av människor riskerar att samlas i, utanför eller på väg till och från skolan.
  • Elev eller medarbetare med någon typ av sjukdomssymtom får inte komma till avslutningen Gäller även den som har milda symtom.
  • Rekommendationerna om att hålla fysiska avstånd gäller även vid avslutningen.
  • Det är viktigt att i mesta möjliga mån undvika kollektiva färdmedel.

Om rekommendationerna från myndigheterna ändras kommer avslutningarna att anpassas efter dessa.

Mer information

Detaljerad information kommer att ges till eleverna från respektive skola. Det är även hit man ska vända sig om man har frågor.

Ung tjej tar på sig studentmössan. I bakgrunden är det träd med gröna löv.