Öppna mobilmenyn

Nyhet

Kosläpp i Snäckstavik hjälper gäddornas fortplantning

21 maj 2021

Boende och närmiljö

I veckan släpptes korna ut i hagen i Snäckstavik. Kosläppet gör inte bara korna glada utan gäddornas fortplantning gynnas också.

Nu i veckan släppte vi ut tjugo kvigor och en tjur i hagen som ligger i anslutning till Snäckstaviks våtmark. Djuren tillbringar sommaren i hagen och tas in i på hösten. Syftet är att hålla våtmarken fri från sly och högre vegetation vilket gynnar gäddornas lek. Gäddorna vandrar upp våren så fort isen släpper och lägger sin rom i det grunda relativt varma vattnet. Romen kläcks och nu, så här i mitten av maj, simmar de små ynglen ut i havet.

I år har vi fått statliga LONA-bidrag för att utöka hagen med ett område i söder som heter Fågelsången. Syftet är att gynna floran på den tidigare betade kullen och tillgängliggöra områdets fornlämningar från järnåldern samt att bibehålla den jordbruksmässiga landskapsbilden.

Botkyrkas gröna värden

Det här är ett arbete inom ramen för naturvårdsprogrammet Botkyrkas gröna värden.