Öppna mobilmenyn

Nyhet

Kommunen varslar skolledare om avsked med anledning av oegentligheter

25 maj 2021

Skola och förskola

Botkyrka kommun har på tisdagen varslat en skolledare om avsked med anledning av misstankar att denne grovt har åsidosatt sina åligganden i anställningsavtalet.

Efter att kommunen fått information om oegentligheter kopplat till berörd skolledare tillsattes en extern utredning för att granska de misstankar som framkommit. Utredningen pågår fortfarande, men har redan nu bekräftat farhågorna och är tillräckligt allvarliga för att leda till varsel om avsked.

Arbetet med ärendet fortgår och kommunen kommer återkomma när utredningen är färdig. Uppdagandet är bland annat ett resultat av kommunens förstärkta arbete mot fusk och korruption.

Skolledaren är tagen ur tjänst och kommer enligt rådande arbetsrättslagstiftningen varslas om avsked idag och sedan finns en tidsfrist om 7 dagar för att kalla till överläggning om åtgärden. Därefter verkställs avskedet.

Misstankarna gäller oegentligheter och med hänsyn till den pågående utredningen, kan kommunen just nu inte delge fler detaljer.

 

Kontakt: 08- 530 620 40