Öppna mobilmenyn
  • Startsida
  • Nyhetsarkiv
  • Hyressättningsmodell föreslås för vård- och omsorgsboenden samt servicehus

Nyhet

Hyressättningsmodell föreslås för vård- och omsorgsboenden samt servicehus

07 juni 2021

Stöd, omsorg och familj

Inför vård- och omsorgsnämndens möte den 14 juni finns förslag om en hyressättningsmodell för vård- och omsorgsboende och servicehus. Syftet med modellen är att ingen medborgare ska förfördelas utan alla ska bli lika behandlade.

Hyresmodellen rör kommunens samtliga särskilda boendeformer (vård- och omsorgsboenden samt servicehus i Botkyrka kommun regi) exklusive korttidsboenden. Hyressättningsmodellen grundar sig i tre faktorer: lägenhetens storlek och standard, gemensamma utrymmen och andra kvaliteter som närhets- och trygghetsfaktorer. All hyressättning i kommunens boenden ska utgå från bestämmelserna i hyreslagen och bruksvärdesprincipen.

Mer enhetlig och rättvis hyressättning

Anledningen till att en ny modell föreslås är att kommunen inte har någon enhetlig hyresmodell för särskilda boenden: vissa boenden har antingen för hög eller för låg hyra.

– Målet är att vi ska ha en rättvis hyresmodell där de boende ska behandlas lika, ingen ska förfördelas. Hyresmodellen för särskilda boenden innebär en mer enhetlig, rättvis och förutsägbar hyressättning, Det är också viktigt att poängtera att du som är äldre ska känna dig trygg med att kunna få den hjälp du behöver och samtidigt tillräckligt med pengar över för normala levnadsomkostnader, säger Tuva Lund (s) ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Ta del av handlingarna inför vård- och omsorgsnämnden den 14 juni 2021.

Långsam ökning av hyran

Modellen innebär i de flesta fall en ökad hyra, men för vissa boenden en sänkning. Ökade hyror justeras i steg enligt en trappningsregel. Det innebär att hyran höjs en gång per år under några års tid för att komma i rätt nivå på sikt. Maxhöjningen för ett år, exklusive den ordinarie årliga höjningen, blir 700 kronor. Det läggs alltså till max 700 kronor per månad på den nuvarande hyran. Sänkta hyror justeras omedelbart.

Förutom hyran betalar den som bor på ett vård- och omsorgsboende eller servicehus också en avgift för omsorgen samt för maten. Innan omsorgsavgift fastställs ska den enskilde garanteras en viss del av sina inkomster.

Kan få lägre omsorgsavgift

Detta innebär att omsorgsavgiften kommer att ses över i samband med att hyrorna justeras enligt modellen. Det finns även bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd att ansöka om.

– Den som får höjd hyra kan få lägre omsorgsavgift, och tvärtom. Beräkningar görs individuellt och efter att beslut är taget. En viktig skillnad med den nya hyresmodellen är att du betalar rätt avgift för rätt sak, säger Petra Oxonius, omsorgsdirektör i Botkyrka kommun.

Efter beslut i vård- och omsorgsnämnden den 14 juni går ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut 30 september. I oktober får de boende ett brev med information om den nya hyran.

Tidplan för hyressättningsmodellen

  • 14 juni 2021 beslut vård- och omsorgsnämnden
  • 30 september 2021 beslut i kommunfullmäktige
  • oktober 2021 brev till boende om ny hyra
  • oktober 2021 sänkning av hyra för berörda boenden
  • januari 2022 första höjningen enligt trappningsmodellen
  • januari 2023 andra höjningen enligt trappningsmodellen
  • etc

Genomsnittshyra per månad och lägenhet över tid (exkl. årlig uppräkning)

Observera att i nedan tabell anges genomsnittshyror. Hyrorna kan variera inom ett boenden beroende på storleken på lägenheten. Observera att höjningar sker stegvis med max 700 kr/månad och år. Sänkningar justeras omedelbart den 1 november 2021.


Boende

Hyra idag

2022

2023

2024

2025

2026

Alby Äng

5 036

5 736

6 273

6 273

6 273

6 273

Allégården

7 818

8 518

8 698

8 698

8 698

8 698

Silverkronan

4 540

5 240

5 940

6 640

7 340

7 769

Tunängen

9 639

8 228

8 228

8 228

8 228

8 228

Kärsdala

4 685

5 385

6 052

6 052

6 052

6 052

Strandängsgården

9 160

7 237

7 237

7 237

7 237

7 237

Tornet

6 595

6 835

6 835

6 835

6 835

6 835

ServicehusOrren

6 217

6 917

7 502

7 502

7 502

7 502


Vid all hyressättning i särskilt boende (vård- och omsorgsboende eller servicehus) med skriftliga hyreskontrakt är utgångspunkten bestämmelserna i 12 kapitlet 55 § Jordabalken, kallad hyreslagen. Där klargörs att hyran skall vara skälig, samt att den inte är skälig om den är påtagligt högre än hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga, den så kallade bruksvärdesprincipen.

Hyressättningsmodell särskilt boende: frågor och svar

Vad innebär förslaget för min hyra? Hur påverkas mina övriga avgifter? Varför föreslås min hyra att öka? När får jag information om min nya hyra? Ta del av frågor och svar om förslaget.

Frågor och svar hyressättningsmodell

Presskontakt

Ulrika Nylén, kommunikatör vård- och omsorgsförvaltningen.
+46 70-886 15 20