Öppna mobilmenyn

Nyhet

Ökad bemanning på demensboenden ger positiva effekter

09 juni 2021

Stöd, omsorg och familj

Mer personal på boenden med demensinriktning är en av de satsningar som vård- och omsorgsförvaltningen i Botkyrka kommun genomför under 2021. Undersköterska Raweida Ghlaim märker flera positiva effekter av den ökade bemanningen.

På vård- och omsorgsboendet Alby äng finns fyra demensavdelningar, där man har haft ökad bemanning sedan mars 2021.

Raweida Ghlaim är undersköterska på en av demensavdelningarna. Hon välkomnar satsningen och märker hur den ökade bemanningen redan på kort tid har gett positiva förändringar.

– Framför allt märker jag att våra boende har ett större lugn, att de upplevs som mindre oroliga. Det tror jag har ett direkt samband med att vi nu kan ägna mer tid tillsammans med dem, på ett annat sätt än tidigare.

På Alby Äng har man alltid arbetat mycket med olika aktiviteter. Nu finns också mer tid för samtal och närhet, vilket ger ett ökat lugn och trygghet för de boende.

– Vi går på promenader eller vistas i trädgården och pratar. Det känns också väldigt bra för mig som personal att ha tiden att kunna göra det lilla extra för våra boende, säger Raweida Ghlaim.

Ökad tillgänglighet för anhöriga

En stor förbättring har också märkts i dialogen med de anhöriga.

– Det ger de anhöriga en trygghet att personalen har mer tid att samtala och berätta om hur det är på avdelningen. Att vi kan ge återkoppling kring sådant som deras närstående kanske inte själva kan berätta om eller förklara, säger Raweida.

Över huvud taget märker Raweida av ett större lugn på avdelningen. Mindre stresspåverkan ger en bättre arbetsmiljö, och ett bättre mående för boende och personal.

– Jag märker också att det blir en bättre arbetsmiljö för medarbetarna, säger enhetschef Ann-Sofi Wähäjärvi. Jag tror att man som medarbetare känner en tillfredställelse i att man upplever sig mer tillräcklig än man kanske har gjort tidigare. Många av våra äldre är multisjuka och kan uppleva oro. Med den ökade bemanningen får vi en lugnare stämning på demensavdelningarna, och på det stora hela en omsorg av högre kvalitet.

Både boende, medarbetare och anhöriga upplever fördelar med den ökade bemanningen på Alby ängs demensavdelningar, berättar undersköterska Raweida Ghlaim och enhetschef Ann-Sofi Wähäjärvi.

Mer information om omsorgssatsningen

Under 2021 gör Botkyrka kommun en rad satsningar på omsorgen. En av satsningarna handlar om att öka bemanningen på vård- och omsorgsboenden som har demensavdelningar, och finansieras genom statsbidraget: “Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer”. Statsbidraget fördelas till kommunens verksamheter inom vård- och omsorgsboende, dagverksamhet och hemtjänst.

Kontaktuppgifter

Press: 08-530 620 40