Öppna mobilmenyn

Nyhet

Fem anställda varslas om avsked på grund av misstänkta oegentligheter

21 juni 2021

Skola och förskola

Utbildningsförvaltningen varslar nu fyra anställda på Skyttbrinks gymnasium, samt en person i förvaltningen om avsked. Ytterligare två anställda är avstängda i väntan på fortsatt utredning. Sedan tidigare har en anställd avskedats. Kommunen har polisanmält den inträffade händelsen.

Kommunen fick information om misstänkta oegentligheter på skolan i maj och initierade en extern utredning. Utredningen visar på att det finns skäl att misstänka att oegentligheter förekommit och att dessa skett i samförstånd mellan flera anställda på skolan.

Utredningen är en del i kommunens förstärkta arbete mot fusk och korruption och visar på att flera anställda på Skyttbrinks gymnasiums har utnyttjat skolans lokaler, resurser och material, däribland genom att intäkter från försäljning av fordon som upprustats inom ramen för utbildningen, gått till i vart fall en anställd. Kommunen har upprättat en polisanmälan och lämnat över den interna utredningen till polisen.

Utredningen visar också att en anställd vid utbildningsförvaltningen nyttjat en tjänst på skolan på ett otillbörligt sätt och därmed brustit i sitt uppdrag. Även den anställde vid utbildningsförvaltningen har därför varslats om avsked.

- Det som uppdagats är oacceptabelt och jag hoppas att de arbetsrättsliga processerna går fort, så att avskeden kan verkställas snarast möjligt, säger Anette Älmdalen, utbildningsdirektör i Botkyrka kommun.


Utbildningarna på skolan kommer att starta som planerat till hösten. Utbildningsförvaltningen och skolan arbetar för att dessa varsel ska påverka verksamheten i så liten utsträckning som möjligt.

- Vårt fokus nu är att utbildningsstarten till hösten ska fungera väl för både befintliga och nya elever samt personal på Skyttbrinks gymnasium med en trygg och välfungerande arbetsmiljö, säger Joel Axberg, tillförordnad verksamhetschef gymnasieskola.

Kontaktuppgifter

Kontakt vid pressfrågor: 08-530 620 40