Öppna mobilmenyn

Nyhet

Påverka framtiden för Hallunda-Norsborg

30 juni 2021

Stadsplanering och trafik

Kommunen vill göra stadsmiljön mer levande och trygg i Hallunda-Norsborg. Du kan påverka planen i samråd om Hallundavägen mellan 28 juni och 31 augusti.

Så kan du påverka utvecklingen av Hallunda-Norsborg

Lämna dina synpunkter senast 31 augusti genom att klicka här och se formuläret längst ner på sidan.

 • Digitalt samrådsmöte

Den 30 juni 2021 kl 18:00-19:00 hölls ett digitalt samrådsmöte för programförslaget. Kommunens presentation av förslaget samt de frågor och svar som kom upp under mötet kommer att tillgängliggöras snart.

 • Fysisk utställning av förslaget

Förslaget ställs ut på biblioteket i Hallunda och på plan 2 i kommunhuset på Munkhättevägen 45 i Tumba.

 • Digital version av Planprogrammet

Här kan du hitta programmet till detaljplan för Hallunda-Norsborg.

Förslaget i korthet: så vill vi utveckla Hallunda-Norsborg

 • I förslaget flyttas Hallundavägen norrut för att möta fasaderna hos den bebyggelse som redan finns på platsen.

 • Hallundavägen får en ny utformning, där körbanan blir hälften så bred och i stället ger plats åt fotgängare och cyklister samt trädplanteringar.

 • Vid både Norsborg och Hallunda föreslås bussterminalerna få nya utformningar.

 • När vägen flyttas blir det möjligt att bygga längs vägens södra sida. Där föreslås flera bostadskvarter, i vissa lägen med lokaler i bottenvåningarna.

 • I centrala Norsborg föreslås fem bostadskvarter med lokaler i bottenplan i vissa lägen. Gångtunneln under vägen öppnas upp och bli platsen för ett nytt torg mellan entrén till tunnelbanan och den nya Hallundavägen.

 • Vid Hallunda centrum föreslås nya bostäder på och intill centrum. Förslaget innehåller ett stadsdelstorg som knyter samman centrum med kollektivtrafiken och Hallundastråket och stärker centrala Hallunda som mötesplats.

 • Genom den nya bebyggelsen blir Hallundavägen en tydligt inramad gata, som är trygg och säker även för fotgängare och cyklister.

 • Mellan kvarteren på Hallundavägens södra sida föreslås fickparker, och även där Hallundastråket möter Hallunda centrum föreslås en park.

 • Förslaget förutsätter att befintliga parkeringsplatser kan ersättas genom platser i parkeringshus och garage.

Vill du veta mer?

Klicka på länken för mer om hur vi vill utveckla Hallunda och Norsborg.

Länk

Kontaktuppgifter

Projektledare: Susanna Findahl
susanna.findahl@botkyrka.se

Planarkitekt: Mathew Newton
mathew.newton@botkyrka.se