Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrkas elever lyckas väl trots pandemin

30 augusti 2021

Skola och förskola

På grund av pandemin har det senaste läsåret varit mycket annorlunda för eleverna i Botkyrkas grundskolor och gymnasieskolor. Distansundervisningen blev självklar i gymnasieskolorna och även grundskolorna fick göra stora anpassningar.

Kommunens analys av avgångselevernas resultat visar att eleverna lyckats väl trots pandemins utmaningar. Resultaten är i stort stabila och ligger kvar på höga nivåer.

– Jag är både glad och stolt över att våra elever lyckas så väl trots pandemin. Det är extra glädjande att andelen elever som tar examen på nationella program fortsätter att öka. Det är en viktig pusselbit i våra ungdomars framtidsmöjligheter. Nu ser jag fram emot ett läsår där skolorna utan avbrott ska kunna bedriva undervisning på plats. Det ger oss i Botkyrka möjlighet att fortsätta resan mot målet att ha Sveriges bästa skolor, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Resultat för elever i årskurs 9

För årkurs nio ligger resultaten i princip på samma höga nivå som föregående år med mindre förändringar.

  • Andelen elever med godkända betyg i alla ämnen ligger oförändrat på 69 procent jämfört med förra året.
  • Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram är 84 procent, samma höga nivå som förra året.
  • Det genomsnittliga meritvärdet har minskat något, från 225 till 222 meritpoäng.

Resultat för gymnasieskolornas avgångselever

  • Hela 88 procent av eleverna på de nationella programmen har klarat gymnasieexamen i år, Det är en ökning med 2 procentenheter sedan förra året och med 8 procentenheter sedan 2018.
  • 91 procent av eleverna vid högskoleförberedande program har klarat gymnasieexamen. Det är 5 procentenheter högre än 2020 och i nivå med rekordåret 2019.
  • 78 procent av eleverna har klarat gymnasieexamen från de yrkesförberedande programmen. Det är en minskning med 9 procentenheter jämfört med 2019. Här ska en mer detaljerad analys göras men resultatet kan ha påverkats av att yrkesprogrammen under pandemin haft svårt att genomföra vissa praktiska moment.
  • En högre andel av årets avgångselever är behöriga till högskolan jämfört med 2020. 91 procent på de högskoleförberedande programmen jämfört 86 procent 2020. På de yrkesförberedande programmen är 24 procent behöriga i år vilket motsvarar en ökning med knappt 1 procentenhet.

– Jag är imponerad över skolornas fantastiska insats under pandemin. Det har varit en utmaning utöver det vanliga som pågått under en väldigt lång tid. Våra skolor har lyckats väl genom struktur och stort fokus. De arbetar långsiktigt och uthålligt genom att analysera, ta fram förslag och genomföra förändringar. Jag hoppas att vi kan ta med oss lärdomar och nya arbetssätt från den här tiden när vi nu återgår till en mer normal skola, säger Anette Älmdalen, utbildningsdirektör.

Extra insatser för lägre årskurser

Vi kan inte se några betydande konsekvenser av pandemin på resultaten i åk 9. Däremot är det viktigt att följa de lägre årskurserna då vi ser vissa tecken på sämre kunskapsutveckling. Vi har därför påbörjat kraftfulla insatser för att motverka långsiktiga effekter av pandemin.

Jämförande statistik i september och november

Årets resultat bygger på kommunens egen statistik. Skolverkets officiella redovisningar för avgångseleverna kommer i slutet av september för grundskolan och i slutet av november för gymnasieskolan. Då finns det möjlighet att göra jämförelser med andra kommuner i landet.

Elever vid Fittjaskolan.

Elever vid Fittjaskolan.