Öppna mobilmenyn

Nyhet

Uppdatering kring satsning på Botkyrkas socialtjänst

03 september 2021

Kommun och politik

Den politiska ledningen meddelade under våren att rikta sex miljoner kronor till en satsning för att anställa fler medarbetare inom socialtjänsten, med fokus på att hjälpa unga att lämna en kriminell livsstil. Nedan följer en uppdatering av arbetet, bland annat utifrån uppgifter i media.

Satsning med åtta nya tjänster

Botkyrka kommun gör just nu en satsning på att få unga att lämna en kriminell livsstil. Den består av totalt åtta tjänster, varav fem erfarna socialsekreterare som ska förstärka i de enheter som arbetar med kriminella unga, unga vuxna och vuxna över 25 år, samt tre tjänster som ger riktade insatser till målgruppen. De kommer snabbt kunna ge stöd till olika delar av socialtjänsten som kommer i kontakt med unga som befinner sig i eller i anslutning till en kriminell livsstil. De fem socialsekreterare som Resursteamet ska bestå av kommer att fokusera specifikt på kriminella som vill hoppa av sin livsstil eller där socialtjänsten behöver ingripa med tvångslagstiftning. De som rekryteras är erfarna utredare med erfarenhet av målgruppen, det vill säga att kommunen söker specialister. Två tjänster är samordning i sociala insatsgrupper för personer över 18 år. En tjänst är familjebehandlare, fokus unga kriminella från 13 år. Tjänsterna förstärker befintliga enheter som arbetar med insatser för målgruppen. De nya tjänsterna kommer att samarbeta med polis, kriminalvård med flera inom kommunens plattform Våldspreventivt centrum.

Metoder

Genom kriminalvården har socialtjänsten i Botkyrka kunnat utbilda behandlare i ”Entré”, det evidensbaserade behandlingsprogram mot kriminalitet och gängkriminalitet som kriminalvården använder till sina klienter. Programmet är för målgruppen 16 år och äldre. Socialtjänsten i Botkyrka kommer också utbilda fem familjebehandlare samt vissa utredare på Utredning unga i funktionell familjeterapi (FFT) med påbyggnad av modulen ”Gang” som riktar sig mot kriminalitet. Denna utbildning påbörjas i början av november 2021. FFT syftar till att ge familjerna och den unge redskap att lämna kriminalitet och stärka relationerna till familjer och de ”goda krafterna” runt en den unge som har valt en kriminell livsstil. Om frivilliga insatser inte räcker till behöver socialtjänsten överväga tvångsåtgärder. Dessa ser olika ut beroende på allvarlighetsgraden.

Organisationsjustering

Socialtjänsten i Botkyrka genomför en organisationsjustering inom enheterna för Utredning vuxen. I backspegeln kan man se att organisationsjusteringen har varit svårimplementerad bland annat på grund av pandemin. Gruppen som arbetar med unga vuxna, 18 - 25 år, har inte berörts av organisationsjusteringen. Den gruppen har idag mellan 13 – 24 ärenden/handläggare, beroende på komplexitet. Under våren har gruppen unga vuxna fått mycket stöd, av extra förste socialsekreterare, chefsstöd från andra enheter med god kunskap och erfarenhet av målgruppen, samt juriststöd avseende rutiner och ärendehandledning. Arbetsgrupperna har fått extra psykosocialt stöd. Enheterna har också fått extra resurser i form av konsulter och visstidsanställda.

Ytterligare information

Kontakt

Botkyrka kommuns presstelefon: 08-530 620 40