Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrkadialogen tillbaka i Grödinge

06 september 2021

Kommun och politik

Nu är det dags igen för Grödingeborna att vara med och påverka sitt område. Mellan 8 september och 15 oktober kan du som bor eller verkar i Grödinge delta i dialogen som främst hålls digitalt på dialog.botkyrka.se

Botkyrkadialogen startade 2019 och är nu inne på andra varvet runt kommundelarna. 2019 hölls dialogen på plats i Grödinge, bland annat i Vårsta strandpark och på Malmsjöskolan. Sedan coronapandemin bröt ut har kommunen flyttat dialogen till den digitala plattformen dialog.botkyrka.se. Där kan medborgare och verksamma lämna sina idéer och synpunkter om vilka förbättringar de vill se i sitt område. Synpunkterna granskas sedan av berörda förvaltningar och slutligen fattar Dialogkommissionen beslut om vilka idéer som är möjliga att genomföra.

Lyft av skolgård och ljusare strandpark

2019 kom det in 97 olika förslag från Grödingeborna. Bland annat resulterade det i en skateramp och en pergola för att skapa skugga på Malmsjöskolans skolgård. I strandparken blev det bättre belysning och Grödingevallen röjdes upp. Som expert på ditt område vill vi ta del av dina idéer och synpunkter. För att så många som möjligt ska kunna delta och lämna in sina förslag så kommer informatörer att finnas på plats i Vårsta centrum under fyra tillfällen. De har med sig skrivplatta och hjälper dig med den digitala synpunktsinlämningen.

Du kan läsa mer om Botkyrkadialogen och tiderna då du kan träffa informatörerna här:

Tänk på att hålla avstånd i möte med andra! Ta chansen att göra din röst hörd. Tillsammans gör vi Botkyrka bättre!

Birgith Andersson står i mitten av bilden och i bakgrunden syns grönska och höghuset i Vårsta.

Birgith Andersson har idéer om hur boulebanan i Malmtorp kan rustas upp och ser fram emot att delta i Botkyrkadialogen i Grödinge.