Öppna mobilmenyn

Nyhet

Krisberedskapsveckan: förbered dig för kriser och katastrofer

28 september 2021

Stöd, omsorg och familj

Nu pågår Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj för att stärka människors motståndskraft inför kriser och ytterst krig. I Botkyrka kommer kampanjen att märkas i kommunens sociala medier och i form av två öppna föreläsningar.

- Målet för Krisberedskapsveckan är att fler människor ska stärka den egna beredskapen för att bättre klara kriser och ytterst krig, säger Vendela Rupp, trygghets- och säkerhetssamordnare på Botkyrka kommun. Förberedda människor gör att samhället som helhet klarar svåra påfrestningar bättre.

Människors vilja att hjälpa varandra vid allvarliga händelser och samhällskriser, liksom att inte låta konspirationsteorier och falsk information få tolkningsföreträde, är grundläggande för att vi tillsamman ska kunna möta olika hot mot vårt öppna samhälle.

Krisberedskapsveckan uppmärksammar hur vi alla genom enkla gärningar i vardagen kan ta ansvar för den egna beredskapen och samtidigt stärka hela samhällets motståndskraft. Det kan till exempel vara att handla mat åt en granne, vara källkritisk eller att stärka den egna självförsörjningen.

Detta händer i Botkyrka:

  • Workshop för ungdomar om krisberedskap, 18.00-20.00 den 29 september, i aulan på Fittjaskolan.
  • Öppen digital föreläsning med Försvarsutbildarna, 19.00-20.30 den 7 oktober, på Botkyrka kommuns YouTube.
  • Kampanj om krisberedskap på Botkyrka kommuns Facebook och Instagram.

Filmer om hur du förbereder dig:

MSB:s film del 1 - Vad hotar oss?

MSB:s film del 2 - Vad kan vi göra?

MSB:s film del 3 - Vad är det vi skyddar?

Länkar till om hur du förbereder dig:

Kontaktuppgifter

Vendela Rupp, trygghets- och säkerhetssamordnare
070 188 35 95 vendela.rupp@botkyrka.se