Öppna mobilmenyn

Nyhet

Kommunens verksamheter efter att restriktioner släppt

01 oktober 2021

Kommun och politik

De flesta corona-restriktioner har lyfts bort vilket innebär en återgång till ett mer vanligt liv för de flesta. Pandemin är inte över och att vara fullvaccinerad är fortfarande det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom i covid-19.

I Botkyrka återgår flera verksamheter till att hålla aktiviteter fysiskt igen. Deltagartaket för kultur- och idrottsaktiviteter är till exempel borta vilket innebär att det inte finns några restriktioner för antal i publiken vid t.ex. matcher på våra idrottsanläggningar eller vid kulturföreställningar som musik, dans eller teater. I vissa verksamheter kommer fortfarande försiktighetsåtgärder gälla.

Stanna hemma och testa dig vid symptom

Fortfarande gäller att alla ska stanna hemma vid minsta symtom och dessutom testa sig.
I förskolan håller vi undervisning utomhus i så stor utsträckning som möjligt för att undvika smittspridning. Sjuka lärare och elever ska stanna hemma minst två dagar extra efter att de blivit symtomfria.
Från oktober återgår utbildning för vuxna successivt till undervisning på plats.
Inom vård och omsorg fortsätter vi med de arbetssätt vi haft under pandemin. Till exempel ska personal och omsorgstagare hålla minst två meters avstånd där det är möjligt. All personal, även de som är fullvaccinerade, ska också använda vätskeavvisande kirurgiskt munskydd IIR i alla utrymmen där omsorgstagare vistas samt följa övriga riktlinjer för att hindra smittspridning

Personligt ansvar krävs av den som inte är fullvaccinerad

Du som ännu är ovaccinerad eller inte fullt vaccinerad har ett stort personligt ansvar. Du bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre, och vara försiktig för att undvika att själv blir smittad och smitta andra.
Är du inte fullvaccinerad bör du, när det är möjligt:

  • hålla avstånd till andra människor, och
  • särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Mer om våra verksamheter

Här kan du se mer om anpassningarna i våra verksamheter.

Anpassningar på grund av coronaviruset