Öppna mobilmenyn
  • Startsida
  • Nyhetsarkiv
  • Brev om ny hyra för dig som bor på vård- och omsorgsboende eller servicehus

Nyhet

Brev om ny hyra för dig som bor på vård- och omsorgsboende eller servicehus

04 oktober 2021

Stöd, omsorg och familj

Kommunfullmäktige har beslutat om en hyressättningsmodell för särskilda boenden. I dagarna får du som berörs ett brev med information om din nya hyra.

Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun beslutade den 30 september om en hyressättningsmodell för särkilda boenden i kommunens regi. Ärendet har tidigare behandlats i vård- och omsorgsnämnden.

Syftet med hyressättningsmodellen är att ingen medborgare ska förfördelas utan alla ska bli lika behandlade. Bakgrunden till beslutet är att kommunen inte har haft en enhetlig hyresmodell för boenden: vissa boenden har för hög andra för låg hyra. Den nya modellen utgår från hyreslagen och bruksvärdesprincipen. Det innebär att hyrorna blir mer enhetliga och förutsägbara.


Hyresättningsmodellen rör kommunens samtliga särskilda boendeformer som bedrivs i egen regi (vård- och omsorgsboenden samt servicehus i Botkyrka kommuns regi) exklusive korttidsboenden.

Du som berörs av hyresmodellen får i dagarna ett brev med information om din nya hyra. I brevet finns även information om hur du kan söka bostadstillägg.

Mer information

Hur påverkas mina övriga avgifter? Hur har ni räknat ut den nya hyran? Vad betyder trappningsregeln? Ta del av frågor och svar om hyressättningsmodellen.

Frågor och svar hyresättningsmodellen