Öppna mobilmenyn
  • Startsida
  • Nyhetsarkiv
  • Statsminister Löfven besöker Storvretskolan - skolan som lyckades vända utvecklingen

Nyhet

Statsminister Löfven besöker Storvretskolan - skolan som lyckades vända utvecklingen

06 oktober 2021

Skola och förskola

Skolinspektionen beslutade om åtgärder för rättelse på Storvretskolan år 2019. Då tillsatte kommunen en ny ledning på skolan med fokus på trygghet och fler legitimerade lärare. På nio månader lyckades skolan vända utvecklingen och bli godkänd på alla punkter av Skolinspektionen.

Hela 98 procent av eleverna kände sig trygga i skolan år 2020 jämfört med 86 procent år 2018.

-Den här positiva utvecklingen sker tack vare målmedvetet arbete och stort engagemang från skolledningen, personalen och eleverna. Men all förändring tar tid och det finns mycket kvar att göra, säger Birgitta Zelezny-Ulvered, verksamhetschef för grundskolorna.

Fredag den 8 oktober gör statsminister Stefan Löfven ett besök på Storvretskolan. Storvretskolan i Tumba är en grundskola för elever i årskurs 4-9 och som återinvigdes efter omfattande renovering år 2014. Skolan uppmärksammas för det utvecklingsarbetet som har genomförts efter att Skolinspektionen i januari 2019 förelade skolan med statliga åtgärder för rättelse.

Emanuel Ksiazkiewicz (S), ordförande utbildningsnämnden, om besöket:
- Det är glädjande att statsministern vill besöka Storvretskolan och se den utveckling som skett. Alla kommunens elever ska ha en trygg och bra skola att gå till och där är Storvreten ett exempel på att det går att vända även de tuffaste av situationer i en positiv riktning. Det kräver mycket tid, resurser och arbete men det ger resultat.

Statsministern kommer göra en rundvandring på Storvretskolan och besöka lektioner. Skolledningen kommer att presentera arbetet med den lyckade utvecklingen och mer studiero. Statsministern kommer även ta del av skolans fotbollsprofil, trygghetsinsatser och samverkan med civilsamhället. Just samverkan är viktigt för Botkyrka kommun, där skolan, socialtjänst och polisen samverkar tätt med både civilsamhället samt elever och föräldrar. Därtill kommer Stefan Löfven att samtala med elever som skapat prisbelönade självporträtt.

I januari 2019 beslutade Skolinspektionen om statliga åtgärder för rättelse på Storvretskolan. Statliga åtgärder för rättelse innebar att staten, genom Skolinspektionen, genomförde åtgärder i Botkyrka kommuns skolverksamhet, för att säkerställa att huvudmannen uppfyller de författningskrav där inspektionen har konstaterat brister. Skolinspektionen bedömde att skolan inte hade kommit till rätta med de brister som pekades ut under tillsynen år 2016. Bristerna gällde särskilt punkterna trygghet och studiero.

Efter Skolinspektionens beslut år 2019 tillsatte kommunen en ny skolledning och gjorde en rad åtgärder. Den nya skolledningen tillsammans med lärare och elever och med stöd av två rådgivare från Skolinspektionen, genomförde ett omfattande utvecklingsarbete med fokus på trygghet och studiero. Efter nio månader lämnade rådgivarna skolan och i oktober år 2019 fick skolan godkänt på alla punkter av Skolinspektionen.

Skolan genomgick ett grundligt förändringsarbete i lärmiljön, utvecklade nya ordningsregler och anställde fler legitimerade lärare. Parallellt utvecklade utbildningsförvaltningen en tydligare styrning och bättre kvalitetsuppföljningar infördes. Kommunen satsade 25 miljoner kronor år 2020 på ökad studiero och fler anställda. Nyligen tillträdde Johan Ahlqvist som ny rektor på skolan. Han och skolledningen kommer fortsätta arbeta med trygghet och utvecklingsarbetet på Storvretskolan med särskilt fokus på kunskapsutveckling.

Storvretskolan kommer också att införa de våldsförebyggande programmen Tåget och MVP, Mentors in violence prevention, som ännu ett steg mot ökad trygghet. Tåget är för de yngre årskurserna och där får elever, skolpersonal och föräldrar utbildning i att förebygga våld. MVP är ett ledarskapsprogram för mentorer i årskurs 9 som sedan utbildar elever i årskurs 6 i hur de kan förebygga våld, motverka stereotypa könsnormer och vara förebilder på sin skola.

Besöket är endast för skolan och media - det är ej öppet för allmänheten.

Mer info

Statsministerns officiella webbsida.

Länk

Kontaktuppgifter

För politisk kommentar:
Nadina Rosengren
nadina.rosengren@botkyrka.se,
tel. 070 18 70 880

Om skolans arbete:
Birgitta Zelezny-Ulvered
birgitta.ulvered@botkyrka.se,
tel. 070 18 47 614

För övriga pressfrågor:
Michelle Marcher
michelle.marcher@botkyrka.se,
tel. 073 42 18 500