Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrka utvecklar metoder inom funktionsnedsättning

07 oktober 2021

Stöd, omsorg och familj

Botkyrka kommun satsar på att utveckla metoder inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning. En nyckelroll i det arbetet har stödpedagogerna. Anna Wallde är en av dem som nu under hösten bygger på sina kunskaper i tydliggörande pedagogik.

–Med tydliggörande pedagogik kan vi göra vardagen mer begriplig för våra boende, utveckla kommunikationen och skapa fler möjligheter för delaktighet och självständighet. Jag ser fram emot utbildningen, att få fler metoder i ryggsäcken och att fräscha upp mina kunskaper, säger Anna Wallde, stödpedagog i Botkyrka kommun.

Utbildningen i tydliggörande pedagogik är i två steg om totalt fyra dagar och pågår i september och november. Efter utbildningen blir Annas uppdrag att använda och föra kunskaperna vidare till sina kollegor på olika gruppboenden i Botkyrka kommun.

Socialstyrelsen lyfter fram behoven av tydliggörande pedagogik

Utbildningen är del av Botkyrka kommuns satsningar på metodutveckling inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning under 2021-2022. Satsningarna rimmar väl med de kompetensbehov inom LSS-boenden som Socialstyrelsen lyfte nyligen i en rapport. Socialstyrelsen nämner till exempel behov av tydliggörande pedagogik i mötet med personer med intellektuell funktionsnedsättning och inom autismspektrumet. Det handlar om personer som kan ha svårt att avläsa och tolka signaler både från andra människor och i den fysiska omgivningen. De kan därför ha behov av en större tydlighet för att förstå vad som händer runt omkring dem. Socialstyrelsen ser även positivt på att det finns utbildade stödpedagoger i boendena.

En härlig mix av två världar

Anna Wallde har arbetat flera år i Botkyrka kommun. Hon började som boendestödjare och blev senare stödassistent inom gruppbostad. För några år sedan utlyste Botkyrka kommun fyra tjänster som stödpedagog, och Annas chef uppmuntrade henne att söka.

Rollen som stödpedagog innebär en kombination av arbete med personer med funktionsnedsättning, till exempel på ett boende, och att stötta kollegor med metoder kring pedagogik och delaktighet. Anna Wallde beskriver rollen som stödpedagog som en härlig mix där hon får det bästa av två världar:

–Jag älskar mitt jobb på gruppboendet. Inget slår känslan av att lära sig se vad varje individ behöver för att må bra, när jag kan bidra till att någon utstrålar harmoni. Till exempel att vända en situation och skapa en jättehärlig, mysig kväll på boendet. Som stödpedagog har jag kvar vardagsglädjen i jobbet på gruppbostaden. Samtidigt kan jag bidra med mina kunskaper till mina kollegor så att det blir ännu bättre för fler.

–Jag tycker att vi har kommit långt. Vi kan utforma tillvaron på boendet efter varje individs behov och önskemål. Självklart har vi mycket kvar att göra, och utbildningssatsningen i tydliggörande pedagogik tar oss vidare på den resan, säger Anna Wallde.

En person, Anna Wallde, står framför en anslagstavla. I handen har hon ett kort som hon är på väg att fästa upp på tavlan. I bakgrunden syns ytterligare en person.

Stödpedagogen Anna Wallde är en av Botkyrkas medarbetare som i höst går en utbildning i tydliggörande pedagogik.

Satsning på metodutveckling inom funktionsnedsättningsområdet

Under 2021 satsar Botkyrka kommun på metodutveckling inom funktionsnedsättningsområdet. Cirka 20 personer går under hösten en utbildning i tydliggörande pedagogik i två steg, sammanlagt fyra dagar.

En kortare utbildning i metoden ordnas också i november och december för cirka 60 medarbetare.

I satsningen ingår också utbildningar i motiverande samtal, våld i nära relationer och sexuell hälsa. Fler utbildningar planeras inom satsningen som fortsätter under 2022

Läs mer om Botkyrkas stöd och service till personer med funktionsnedsättning 

Kontakt

Ulrika Nylén, kommunikatör
070-886 15 20