Öppna mobilmenyn

Nyhet

Slutrapport om oegentligheter på Skyttbrinks gymnasium

12 oktober 2021

Skola och förskola

Kommunen har nu tagit emot slutrapporten efter den utredning som kommunen tillsatte med anledning av misstänkta oegentligheter på Skyttbrinks gymnasium. Utredningen inleddes våren 2021 efter att kommunen fått information om oegentligheter kopplat till en skolledare.

Syftet med utredningen var att granska de misstankar som framkommit. Utredningen visade i juni på att det fanns skäl att misstänka att oegentligheter förekommit och att dessa skett i samförstånd mellan flera anställda på skolan. I juni varslade därför utbildningsförvaltningen fem anställda om avsked. Sedan tidigare har en anställd avskedats. Kommunen polisanmälde också händelsen.

Kommunens utredning är nu avslutad. Rapporten har även överlämnats till polisen för att bistå i rådande förundersökning.