Öppna mobilmenyn

Nyhet

Hygienombud bidrar till stärkt smittskydd i vård och omsorg

En porträttbild på Galina Ardebäck som står mot en vit vägg och ler in i kameran. Hon bär gröna arbetskläder. I fickan finns en namnbricka.

Galina Ardebäck är hygienombud på Strandängsgården

Mer om satsningen

  • Inom vård- och omsorgsförvaltningen finns tydliga riktlinjer och rutiner kring hur personalen ska arbeta för att förhindra/undvika smittspridning.
  • För att förstärka det arbetet finns hygienombud, även kallade vårdhygienombud, på plats i varje verksamhet.
  • Hygienombuden är undersköterskor med extra kompetens inom hygienfrågor.
  • Hygienombuden arbetar långsiktigt och i samverkan för att förankra bland annat basala hygienrutiner.

Kontakt

Ulrika Nylén, kommunikatör

+46 70-886 15 20

20 oktober 2021

Stöd, omsorg och familj

Botkyrka kommun satsar på stärkt smittskydd och kompetensutveckling inom hygienfrågor. Galina Ardebäck är en av undersköterskorna i Botkyrka kommun som utsetts till hygienombud.
–Våra äldre ska känna sig trygga med hur vi arbetar, säger Galina Ardebäck.

Galina Ardebäck är undersköterska med lång erfarenhet från vård- och omsorgsboenden samt sjukhus. Hon arbetar sedan tre år på Strandängsgårdens vård- och omsorgsboende i Fittja. För cirka två år sedan blev hon utvald till hygienombud på boendet.

Hygienombuden är en viktig del av den satsning som vård- och omsorgsförvaltningen i Botkyrka kommun gör för att stärka smittskyddet och öka kompetensen i hygienfrågor inom omsorgen. Delar av satsningen finansieras av statsbidraget ”säkerställa god vård om äldre”.

Ger kompetensutveckling

Att vara hygienombud innebär att stötta kollegor i att följa basala hygienrutiner, säkerställa att kunskapen hålls aktuell, och kontrollera att rutinerna efterföljs. Förutom att hygienombuden bidrar till att stärka smittskyddet på boendet så innebär uppdraget också en kompetensutveckling för individen, och ett stöd till enhetschefen.

Det var Galinas chef, Leena Kuusipalo, som föreslog att Galina Ardebäck skulle bli hygienombud.

–Galina är helt rätt som hygienombud. Hon har kompetens, kunskap, intresse och är ansvarstagande. För mig som chef betyder hygienombuden väldigt mycket. Jag vet att det här rullar på och att det finns kunskap, erfarenhet och förmåga att hjälpa varandra, säger Leena Kuusipalo, enhetschef på Strandängsgården.

Hygien är ett teamarbete

Galina själv ser det som en ära att vara hygienombud, men betonar att hon framför allt är en av alla undersköterskor på boendet. Både Leena och Galina poängterar att hygienarbetet är ett teamarbete.

–Genom att följa hygienrutinerna skyddar vi de sköra äldre, och oss själva. Alla har ansvar. Det gäller hela teamet: undersköterskorna, kökspersonalen och cheferna. Alla måste göra rätt, säger Galina Ardebäck.

Stora kliv framåt för hygienarbetet

Hygienarbetet har tagit stora kliv framåt inom hela äldreomsorgen de senaste åren. Pandemin har naturligtvis bidragit till det. Strandängsgården drabbades hårt under några veckor i april 2020. Det var en svår tid för boende, anhöriga och medarbetare.

–Den första vågen kom snabbt och var svår att stoppa. Boende och medarbetare blev sjuka och timanställda fick ta ett stort ansvar, säger Galina Ardebäck.

Rutinerna skapar trygghet

Strandängsgården arbetar precis som övriga vård- och omsorgsboenden löpande med att följa kunskaperna och efterlevnaden av hygeinrutinerna. Galina berättar att det idag är en självklarhet att inte komma småförkyld till jobbet, att hålla naglarna kortklippta och ta bort ringar och smycken inför arbetspasset.

På avdelningen försöker medarbetarna påminna varandra om någon skulle glömma bort något moment i hygienrutinerna. Allt material som behövs i form av handsprit, handskar, munskydd och förkläden finns tillgängligt och systematiskt ordnat i varje lägenhet.

–Det handlar mycket om planering och att inte ha bråttom. Våra boende har stor förståelse för att de ibland behöver vänta. När de ser hur vi arbetar med hygienen blir de också tryggare. Den som är trygg blir också lugn, säger Galina Ardebäck.