Öppna mobilmenyn

Nyhet

Fyra miljoner extra i stöd till föreningar pga coronapandemin

29 oktober 2021

Uppleva och göra

Botkyrka kommun satsar nu över 4 miljoner kronor till föreningslivet till följd av pandemin. Pengarna går till stöd för lokalhyra under resten av året samt till ytterligare stöd för kulturaktörer som drabbats hårt ekonomiskt på grund av minskade hyres- och biljettintäkter.

Pandemin har inneburit många inställda aktiviteter vilket lett till att många av Botkyrkas föreningar tappat både medlemmar och intäkter.

Kultur- och fritidsförvaltningen har under hösten gjort en undersökning bland föreningar. Där lyfts behovet av extra stöd för att kunna återstarta sina verksamheter när pandemirestriktionerna lättas.

­Föreningslivet är oerhört viktiga aktörer som är med och utvecklar Botkyrka och de är en förutsättning för att Botkyrkabor ska ha en rolig, aktiv och utvecklande fritid, säger Robert Aslan, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Stödet på 4 255 000 kronor innebär att:

 • Föreningar under oktober, november och december kan boka kommunens lokaler utan kostnad.
 • Föreningar som hyr lokaler av andra aktörer kan söka stöd från kommunen för att ersättas för dessa kostnader.
 • Stöd kommer också fördelas till några av de kulturaktörer som drabbats hårt ekonomiskt på grund av minskade hyres- och biljettintäkter.

Kampanj för nya medlemmar till föreningarna

Förutom det ekonomiska stödet gjorde kommunen tidigare under hösten ett utskick av en katalog till 9000 hushåll i Botkyrka. Där fick familjer chansen att få upp ögonen för det rika utbudet av föreningar och aktiviteter i Botkyrka.

Med hjälp av våra föreningar kan Botkyrkaborna utvecklas inom ett intresse, lära sig nya saker, träffa nya vänner och få känna glädje och gemenskap, avslutar Robert Aslan.

Tidigare åtgärder till föreningslivet pga coronapandemin

Botkyrkas föreningsliv består av över 200 föreningar inom idrott, kultur, friluftsliv, folkbildning och socialt arbete. Vi är måna om att civilsamhället ska stå fortsatt starka när vardagen återgår till det normala. Därför har vi genomfört ett antal åtgärder för att stödja föreningarna under coronapanemin.

Stödpaket till föreningslivet

 • Kultur- och fritidsnämnden tog beslut om en miljon kronor extra i föreningsstöd på sitt nämndsammanträde 16 november 2020.
  Bidraget fördelades utifrån ett procentuellt påslag på 10,66% till de föreningar som redan tagit emot föreningsbidrag för 2020.
 • Aktivitetsbidragen för verksamhet utförd 2021 baserades på aktiviteter från motsvarande period 2019. Detta gav föreningar möjlighet att budgetera med säkra intäkter från kommunen för 2021. Det berörde idrottsföreningar, scoutkårer, övriga föreningar och seniorföreningar.
 • Utökat öppethållande med till exempel förlänga säsonger för att ge föreningar möjlighet att ”ta igen förlorad tid”.
 • Hösten 2021 samordnade Botkyrka kommun en marknadsföringskampanj för at hjälpa föreningarna med återstarten av sin ordinarie verksamhet efter pandemin. Syftet var att hjälpa föreningarna att få tillbaka tappade medlemmar och locka nya. Kampnajen bestod i ett utskick av en katalog med alla föreningar och aktiviteter till 9000 hushåll i Botkyrka.
 • Vi har haft träffar för att stödja de lokala föreningarna att ta del av statliga och regionala stöd.
 • Två hyresfria månader mars – april 2020