Öppna mobilmenyn

Nyhet

Två nya direktörer för kommunens ekonomi- och arbetsmarknadsfrågor

29 oktober 2021

Kommun och politik

I januari och februari 2022 tillträder två nya direktörer i Botkyrka kommun, en ekonomidirektör och en arbetsmarknads- och vuxenutbildningsdirektör.

De två nya direktörerna är Per Malmquist, ekonomidirektör och Jesper Theander, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsdirektör. Båda börjar sina arbeten i starten av 2022, januari, respektive februari.

Per Malmquist, ny ekonomidirektör på kommunledningsförvaltningen med start 24 januari 2022. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för styrning, ledning och samordning och har drygt 200 medarbetare.

Per Malmquist har arbetat i både näringslivet och kommunalt i olika chefsroller inom ekonomi.

- Jag ser fram emot att tillsammans med mina medarbetare och kollegor utveckla ekonomistyrningen i Botkyrka kommun, säger Per Malmquist. Botkyrka är en spännande kommun med många av de viktigaste utmaningarna att lösa i Sverige idag.

- Per Malmquist har en gedigen erfarenhet från ekonomiområdet, både från privat och offentlig sektor, säger Leif Eriksson kommundirektör. Per har med sig både kunskapen och ledarskapet som vi behöver för att fortsätta vår resa mot målet att skapa ordning och reda.

Jesper Theander, ny arbetsmarknads och vuxenutbildningsdirektör från 1 februari 2022, kommer närmast från ett arbete på Dua – delegationen för fler unga och nyanlända på Regeringskansliet. Nu blir han direktör för Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen med 330 medarbetare och ansvar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder, daglig verksamhet, vuxenutbildning och frågor som rör högre utbildning, till exempel yrkeshögskoleutbildningar och andra eftergymnasiala utbildningar.


- Min viktigaste uppgift kommer att vara att skapa möjligheter för ungas och vuxnas väg in i arbetslivet, säger Jesper Theander. Det arbetet behöver vi göra tillsammans med andra för att också möta upp kompetensförsörjningsbehovet nu och i framtiden.


- Pandemin har lett till en ökad arbetslöshet i Botkyrka, säger Ing-Marie Viklund (L), arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ordförande. Jesper Theanders kompetens och ledarskap är precis det vi behöver för att få fler Botkyrkabor i arbete och studier. Jag ser fram emot vårt samarbete.