Öppna mobilmenyn

Nyhet

Barnkonventionen fyller 32 år

19 november 2021

Stöd, omsorg och familj

Lördag 20 november är det barnkonventionens dag, men i Botkyrka jobbar vi med barns rättigheter varje dag.

Till exempel har kommunen nu inventerat tillgängligheten av två lekparker, Fittjahöjden och Albyparken, utifrån barnkonventionens artikel 31 som säger att alla barn har rätt till lek, vila och fritid.

- Även barn med funktionsnedsättningar ska ha tillgång till lekparker. Vi säkerställer att nya förskolegårdar kan nyttjas av alla barn och vi monterar ledstänger på barnhöjd i miljöer där barn finns, säger Berith Ramstedt, samordnare och sakkunnig fysisk tillgänglighet i Botkyrka kommun.


Både utmaningar och möjligheter

Botkyrka har länge förstått behovet av att arbeta med barns rättigheter och har därför sedan 2002 en egen barnombudsman.

- I Botkyrka kommun har man länge arbetat för att främja barns rättigheter, långt innan Barnkonventionen blev svensk lag. Framgent behöver vi fortsätta arbetet med att utveckla hållbara arbetssätt som främjar barns rättigheter över tid. Det finns både utmaningar och möjligheter med detta; där utmaningarna står för ojämlika förutsättningar, som än mer synliggjorts under pandemin, samt där möjligheter innebär en större kunskap kring vilka behov av stöd barn, unga och deras familjer har. Därför behöver vi arbeta ihop för att nå faktisk förändring, för och tillsammans med barn och unga i kommunen, säger botkyrkas barnombudsman Natsnet Kiflemariam.


Fakta om barnkonventionen:

  • FN:s konvention om barnets rättigheter har som mål att ge barn, oavsett bakgrund, rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals
  • Antogs av FN:s generalförsamling 1989
  • Sverige förpliktigade sig att följa barnkonventionen 1990
  • Blev svensk lag 1 januari 2020
Några barn i tioårsåldern springer i en park och sparkar på en fotboll.

Barnkonventionen blev lag i Sverige 1 januari 2020.