Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrka kommun kräver åtgärder efter våldsdåd i Tullinge

22 november 2021

Kommun och politik

Botkyrka kommun kräver att ledningen för den slutna psykiatrisk vården i Huddinge omgående vidtar åtgärder för att förhindra fler rymningar och säkerställa tryggheten för boende i närområdet.

Under söndagen avvek en patient från en sluten psykiatrisk avdelning i Huddinge. Patienten attackerade sedan en boende i Tullinge som åsamkades allvarliga skador. Sjukhuset har även medgett att de underlåtit att larma polisen om rymningen.

Gårdagens händelse är tyvärr inte en engångsföreteelse; så sent som i december 2020 skedde en rymning, då från den rättspsykiatriska mottagningen i Huddinge. Den patienten greps senare misstänkt för ett mord som skett under avvikelsen.

Botkyrka kommun har hittills inte kontaktats av ansvariga för den slutna psykiatrisk vården, detta trots att det är en boende i Botkyrka som drabbats. Ytterligare en allvarlig underlåtelse.

Den politiska ledningen i Botkyrka kräver därför att berörd ledning omgående kallar till ett krismöte med berörda kommuner, myndigheter och polis för att redogöra för den hantering som skett och vilka åtgärder som nu vidtas för att förbättra den bristfälliga säkerheten och säkerställa att eventuella rymningar polisanmäls.


Ebba Östlin, (S) kommunstyrelsens ordförande
Stefan Dayne, (KD) gruppledare
Deniz Bulduk, (MP) gruppledare
Ing-Marie Viklund, (L) gruppledare
Dag Ahlse, (C) gruppledare