Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrkaelevernas resultat är stabila och på uppgång

26 november 2021

Skola och förskola

Eleverna i Botkyrkas kommunala grundskolor fortsätter nå goda resultat. Det visar den officiella statistiken från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Resultaten är stabila och tangerar eller närmar sig riksgenomsnittet både när det gäller meritvärde i årskurs 9 och andelen som blir behöriga till nationellt program på gymnasiet.

Om man tar hänsyn till elevernas förutsättningar är det genomsnittliga meritvärdet 9 procentenheter högre än förväntat. Behörigheten till yrkesprogram på gymnasieskolan är 8 procentenheter högre än förväntat vilket placerar Botkyrka bland de 10 procent av kommunerna som lyckats bäst i Sverige.

Botkyrkas skolor blir allt starkare och resultaten går uppåt, men vi är långt ifrån klara. Vi ska fortsätta arbeta för att ge alla elever rätt förutsättningar för att lyckas. Nästa år ska vi erbjuda gratis frukost till alla elever i grundskolan för alla vet att mätta magar bråkar mindre och lär sig bättre, säger utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S).

Behörighet till nationellt program på gymnasieskolan

1.Genomsnittligt meritvärde, Diagram över behörighet till nationellt program (från Kolada 2021, SKR).

1. Diagram över behörighet till nationellt program (från Kolada 2021, SKR)

Diagrammet ovan visar hur behörigheten till nationellt program på gymnasieskolan utvecklats över tid. Notera hur resultaten under de senaste åren närmar sig riket och väl överträffar andra kommuner med liknande befolkningssammansättning.

Genomsnittligt meritvärde

2. Diagram som visar genomsnittligt meritvärde  (från Kolada 2021, SKR)

2. Diagram över genomsnittligt meritvärde (från Kolada 2021, SKR)

För eleverna i årskurs 9 har det genomsnittliga meritvärdet blivit allt bättre under de senaste åren och överträffar andra kommuner med liknande sammansättning av befolkning. Det är ett kvitto på att våra elever lyckas bättre än förväntat med hjälp av skolornas utvecklande undervisning som är anpassad efter behov och förutsättningar, säger Anette Älmdalen, utbildningsdirektör.

Läs hela rapporten Öppna jämförelser grundskola 2021 på SKR:s webbplats.

Mer om SKR:s öppna jämförelser

Varje år publicerar Sveriges kommuner och regioner (SKR) så kallade Öppna jämförelser för grundskolan. Med hjälp av statistik kan man följa resultatutvecklingen och jämföra kommuner med varandra. Syftet är att stimulera till analys av sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Förutom de faktiska resultaten redovisas även så kallade modellberäknade värden (förväntat värde med hänsyn till bakgrundsfaktorer som föräldrarnas utbildningsnivå, andel nyinvandrade elever, andel elever med okänd bakgrund och behov av ekonomiskt bistånd). Det modellberäknade värdet gör det möjligt att jämföra resultaten i sin egen kommun med resten av Sveriges kommuner, om de skulle haft liknande förutsättningar.

Andra har även läst