Öppna mobilmenyn
  • Startsida
  • Nyhetsarkiv
  • Budget 2022 Historiskt stöd till Botkyrkas föreningar och fortsatt fokus på satsningar i skola och förskola

Nyhet

Budget 2022: Historiskt stöd till Botkyrkas föreningar och fortsatt fokus på satsningar i skola och förskola

26 november 2021

Kommun och politik

Ökat föreningsstöd, skolfrukost och höjda löner till barnskötare, fritidsledare och fritidspedagoger är några av de satsningar som den politiska Mittenmajoriteten beslutade om under gårdagens kommunfullmäktige om budgeten för 2022 med flerårsplan 2023-2025.

Handslag med föreningslivet

Botkyrkas föreningsliv har tvingats pausa och ställa om sin verksamhet under pandemin. Därför satsas 5 miljoner på att stärka samverkan och utveckling med föreningarna. Tre miljoner går till extra stöd till föreningarna. Resterande två miljoner kommer användas för trygghetsskapande satsningar i samverkan med föreningarna.

- Botkyrka har ett fullständigt oslagbart föreningsliv. Det är en central del i vår identitet. Därför beslutar vi nu om ett historiskt stöd till våra föreningar, för att det är dags för dem att få revansch efter pandemin, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande.

Lönesatsning i grundskolan

Under 2021 genomfördes en lönesatsning på barnskötare inom förskolan. Nu fortsätter satsningen med höjda löner även för barnskötare, fritidsledare och fritidspedagoger i grundskolan. Höjningen innebär 600 kronor extra i månaden.

- Nu höjer vi lönerna även för barnskötare, fritidsledare och fritidspedagoger i grundskolan. Ett viktigt steg i att visa vikten av skolans personal och de insatser de gör, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), utbildningsnämnden ordförande.

Skolfrukost

För att säkra att alla elever får förutsättningar att tillgodogöra sig skoldagen kommer även gratis frukost att erbjudas på alla kommunens grundskolor under 2022. Kommunen har tidigare genomfört en pilot med skolfrukost på ett antal skolor. Resultatet från piloten visar på ökat lugn i klassrummen, bättre koncentration och prestation hos eleverna och en bättre miljö för både lärare och elever.

- Införandet av frukosten är ett ytterligare viktigt steg för att fortsätta stärka den positiva utveckling som vi ser både inom tryggheten i våra skolor och studieresultaten. En redig frukost ökar elevernas förmåga att fokusera och inhämta kunskap, säger Emanuel Ksiazkiewicz, ordförande utbildningsnämnden (S).

 

För att ta del av samtliga satsningar i årets budget, titta eller lyssna på hela eller delar av budgetdebatten i kommunfullmäktige igår torsdag.

Ta del av hela Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025 Pdf, 4.7 MB. för Botkyrka kommun.