Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Höjd ersättning för feriepraktiken

14 december 2021

Jobb och vuxenutbildning

Arbetsmarknadsnämnden beslutade, torsdagen den 9 december, om höjd ersättning för feriepraktiken från 65 kronor per timme till 70 kronor per timme. Den nya ersättningen börjar gälla från 2022.

Botkyrka kommun erbjuder varje år feriepraktik för ungdomar mellan 16-18 år och folkbokförda i kommunen. Feriepraktik ger ungdomar en inblick i arbetslivet, meningsfull sysselsättning och möjlighet till en viss inkomst under sommarlovet.


– Feriepraktik är oftast den första kontakten med arbetslivet som många ungdomar får. Därför har Botkyrka kommun sedan lång tid tillbaka satsat på att erbjuda så många ungdomar som möjligt feriepraktik och är en av de kommuner i länet som erbjuder flest feriepraktikplatser, säger Ing-Marie Viklund (L), ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.

Feriepraktik erbjuds under tre perioder från mitten av juni till mitten av augusti. Varje period pågår tre veckor, sex timmar per dag.

Målsättningen är att även under 2022 kunna erbjuda 1350 feriepraktikplatser till ungdomar som är folkbokförda i kommunen.

Ansökningsperioden för feriepraktiken 2022 öppnar den 1 februari.

Kontaktuppgifter

För frågor gällande beslutet: Andreas Froby (L) , politisk sekreterare.

Telefonnummer: 0702057643