Öppna mobilmenyn

Nyhet

Festlig invigning av ny- och ombyggda Falkbergsskolan

11 januari 2022

Skola och förskola

I dag den 11 januari 2022 invigdes den helt ny- och ombyggda Falkbergsskolan i Tullinge. Alla skolans elever välkomnades till sin nya skola med tal, sång och god soppa av skolans egen kock. På plats vid invigningen fanns bland andra Botkyrkas utbildningsnämnds ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S) och Stefan Dayne (KD), teknik- och fastighetsnämndens ordförande i Botkyrka kommun.

Stefan Dayne (KD), teknik- och fastighetsnämndens ordförande, Samuel Sylvan, vice elevrådsordförande på Falkbergsskolan och Emanuel Ksiazkiewicz (S), utbildningsnämndens ordförande klipper invigningsbandet.

Stefan Dayne (KD), teknik- och fastighetsnämndens ordförande, Samuel Sylvan, vice elevrådsordförande på Falkbergsskolan och Emanuel Ksiazkiewicz (S), utbildningsnämndens ordförande klipper invigningsbandet. Foto: Magnus Karlsson

Vårterminen 2022 inleddes med en festlig invigning där rektor Anna-Lena Bergman hälsade alla elever och personal välkomna till den nya terminen. Eleverna bjöds även på soppa, fika och ljuvlig sång. Invigningen gästades också av våra lokala politiker Emanuel Ksiazkiewicz (S), utbildningsnämndens ordförande och Stefan Dayne (KD), teknik- och fastighetsnämndens ordförande. Invigningen efterföljes av att eleverna fick installera sig i sina nya klassrum, hemvister, och även en rundtur i sin nya skola.

Den nya Falkbergsskolan kan ta emot totalt 450 elever i åk 6 - 9. Planer på att bygga om skolan har funnits länge. Under ungefär två år har skolan bedrivits i provisoriska paviljonger i Tullinge medan skolan har byggts om. Skolledning, lärare och elever har på olika sätt varit delaktiga i byggprojektet och haft inflytande när det gäller utformningen av den nya skolan.

– Vi är så glada över att vi äntligen kan flytta in i vår nya, fina skola. Lokalerna är utformade för att ge oss de bästa förutsättningarna för att fortsätta bedriva en kvalitativ undervisning. Våra nya klassrum med mycket ljusinsläpp och hemvister - där lärare och elever kommer nära varandra - ger oss ännu bättre möjligheter att arbeta med trygghet och gemenskap i skolan, säger Anna-Lena Bergman, rektor på Falkbergsskolan.

Nya Falkbergsskolan har moderna och ombyggda lokaler som ska främja lärandet och det har skapats stora, ljusa ytor för att öka tryggheten. Den gamla aulan och matsalen är bevarade och länkas ihop med de nybyggda delarna. Bygget är mer hållbart med exempelvis energieffektiva lampor och solceller på taket. Även skolgården har blivit större och är utformad med bland annat basketplaner, aktivitetsplan, utomhusgym och en härlig häng-yta med en bred trappa.

Falkbergsskolan är en viktig satsning för kommunen, både när det gäller arbetet med byggandet och för att skapa en bra skola.

– Det är enormt kul att kunna presentera en ny och modern skola som är tillgänglig för alla. En spännande och trygg plats där studiero och utbildning är fokus, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S) ordförande i utbildningsnämnden.

– Äntligen är vi i mål! Vi är mycket glada att inviga Falkbergsskolan som nu är färdigrenoverad och utbyggd med mer sammanhållande lokaler. Vi har haft ett hållbarhetsperspektiv när vi har byggt den nya skolan – den ska hålla i många generationer framåt. Vår utgångspunkt är alltid att bygga så ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart som möjligt säger Stefan Dayne (KD), teknik- och fastighetsnämndens ordförande.

Fakta om Falkbergsskolan

 • Falkbergsskolan byggdes 1957
 • Skolan är en åk 6–9 skola och den nya skolan beräknas ha skolplatser för 450 elever
 • Aulabyggnad och storkök/matsal har restaurerats
 • Resterande byggnader har rivits. Ny skola har uppförts och byggts ihop med renoverade delar till en total yta om cirka 4500 kvadratmeter.
 • Den nya byggnaden består av två våningsplan, vilket är mer yteffektivt än att ha ett plan.
 • Skolgården uppfyller Boverkets rekommendation om 30 kvadratmeter skolgårdsyta/barn.
 • Skolgården är delvis restaurerad och nyanlagd.
 • Generellt fasadmaterial är tegel. Nybyggnadens utseende harmoniera med befintliga sparade byggnader, det vill säga med matsalen och aulan.
 • Skyddsrum uppförda inom befintlig fastighet.

Verksamhetsanpassade och trygga lokaler

Vi har byggt en skola med öppna, ljusa ytor inomhus, vilket ger en bättre överblick och en tryggare arbetsmiljö för elever och personal. Skolan har stora fönster som släpper in mycket ljus.

Större skolgård med nya möjligheter

Den nya skolgården är större än den tidigare och har flera möjligheter, till exempel utomhusundervisning. Utemiljön har anpassats efter ungdomars intressen och skolverksamhet i form av basketplan, bollplan, utomhusgym samt terrasser för möjlighet att sitta utomhus och umgås på raster eller ha lektioner/samlingar.

Hållbara och moderna lokaler

Vi bygger en skola som ska hålla i många generationer. Hållbar och flexibel.

Energieffektiv byggnad

 • Solceller på husets syd- och västvända takytor. Det finns flera fördelar med att använda solceller: Vi gör en insats för miljön och vi bidrar till att öka andelen förnybar energi i Botkyrka.
 • Belysning inomhus: Vi har valt att använda energieffektiva armaturer och ljuskällor. Generellt utförs belysning med armaturer för LED-armaturer i samtliga lokaler.
 • Belysning på skolgården: Energieffektivt ljus, LED-belysning och vitt ljus. Fasadbelysning med 5 meters mellanrum. Utebelysningen utförs så att det inte bildas mörka partier vid gångstråk och utsatta fasader. Utebelysning styrs med tidkanaler och ljusgivare.
 • Inomhusmiljön är god både på vintern genom uppvärmning, och på sommarhalvåret genom fullgod solavskärmning.

Tillgänglighet: ”Skola tillgänglig för alla”

Riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet har följts. Vi har gjort miljön tillgänglig for personer med funktionsnedsättningar, vilket innebär minskad risk for olyckor och oönskade händelser.

Hemvisten/färger

Skolan har flera hemvister. I hemvisterna finns flexibla lokaler med basrum för klasser, allrum, lärararbetsplatser och grupprum. Färgsättningen av hemvitsarna har till uppgift att förtydliga rum och göra det lättare att hitta i skolan. Alla färger är i ljusa toner men kulörerna ger också en smutstålig yta. Ger tillhörighet och skapar trygghet hos eleverna och personalen.

Arkitektur inspirerad av den gamla biografen

Konceptet för arkitekturen bygger på en hyllning till den gamla biografen. Exempel på detta är ljusslingan i taket och gallerian vid huvudentrén samt cafét placerat i gallerian och träribborna på väggarna. Vidare är färgsättningen inspirerad av filmgenre.

"Vi på Falkbergsskolan har så länge sett fram emot den här dagen när vi äntligen får öppna dörrarna för er, våra elever, som är hjärtat, drivet och energin i vår skola", sa rektor Anna-Lena Bergman under sitt tal på Falkbergsskolan.

"Vi på Falkbergsskolan har så länge sett fram emot den här dagen när vi äntligen får öppna dörrarna för er, våra elever, som är hjärtat, drivet och energin i vår skola", sa rektor Anna-Lena Bergman under sitt tal på Falkbergsskolan. Foto: Magnus Karlsson

Högstadieeleverna Nellie, Tyra och Johanna framförde en låt som musikläraren Michael Andersson skrivit dagen till ära.

Högstadieeleverna Nellie, Tyra och Johanna framförde en låt som musikläraren Michael Andersson skrivit dagen till ära. Foto: Magnus Karlsson

Falkbergsskolan är nominerad till årets skol- och förskolebyggnad

För tredje året i rad utser Nohrcon "Årets skol- och förskolebyggnad" och i år är Falkbergsskolan ett av de nominerade bidragen. Läs mer och rösta här:
Årets skol- och förskolebyggnad 2022 – Omröstning har börjat! - Nohrcon