Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Fler åtgärder krävs efter våldsdåd i Tullinge

14 januari 2022

Boende och närmiljö

I november 2021 krävde den politiska ledningen i Botkyrka att omedelbara åtgärder skulle vidtas av ledningen för den slutna psykiatriska vården i Huddinge för att förhindra fler rymningar från Psykiatri sydvästs verksamhet i Huddinge, och säkerställa tryggheten för boende i närområdet. Detta efter att en allvarlig händelse inträffat i samband med att en patient avvek från en promenad med personal, vilket resulterade i att en boende i Tullinge attackerades och åsamkades allvarliga skador.

Även i december 2020 skedde en rymning, då från den rättspsykiatriska mottagningen i Huddinge. Den patienten greps senare misstänkt för ett mord som skett under avvikelsen.

– Efter samtal med ledningen för den psykiatriska mottagningen kan vi konstatera att det i dag förekommer riskfyllda arbetssätt och brister i händelsehantering. Även om åtgärder nu vidtagits efter kommunens påtryckningar så behöver mycket mer komma till. Regionledningen behöver ta ett omfattande helhetsgrepp och vi kommer att stå fast tills det sker, säger Ebba Östlin (s) kommunstyrelsens ordförande.

Sedan händelsen har flera möten genomförts mellan Botkyrka kommun och Psykiatri sydväst, och ett antal åtgärder har införts eller är under införande:

  • promenader tillsammans med personal förläggs till områden som är i nära anslutning till sjukhuset och inte i nära anslutning till bostadsområden
  • förstärkt larmberedskap införs utomhus
  • utredning pågår för att upptäcka och förebygga systematiska fel i verksamheten
  • samverkan mellan kommunen och Psykiatri sydväst har upprättats i syfte att kommunen informeras om de åtgärder som genomförs

– Kommunen tar det som skett på stort allvar. Det är bra att Psykiatri sydväst vidtagit vissa omedelbara åtgärder och att händelsen utreds, men det behövs mer. Det absolut viktigaste är att Botkyrkaborna ska kunna känna sig trygga med att våldsdåd som detta inte kan hända igen och därför fortgår samtalen, säger Leif Eriksson, kommundirektör i Botkyrka kommun.

Nästa steg

Kommunen har lovats möte med regionledningen under januari månad. Därefter ser kommunen ett behov av att region samt sjukhusledning skyndsamt kommunicerar om fortsatt hantering.

Kontaktuppgifter

Kontakt vid pressfrågor
08 530 620 40

Michelle Marcher, pressansvarig
michelle.marcher@botkyrka.se