Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Åtgärder med anledning av den omfattande smittspridningen just nu

18 januari 2022

Kommun och politik

Det är ett mycket ansträngt läge i hela samhället med anledning av den omfattande smittspridningen av covid-19 i kombination med säsongsinfluensa och vinterkräksjuka. Botkyrka kommun är inget undantag.

Spridning har resulterat i höga sjuktal, hög personalfrånvaro och en ansträngd situation inom flera av kommunens viktigaste verksamheter. Därför är det viktigare än någonsin att alla nu hjälps åt genom att vaccinera sig med dos 1, 2 och 3 för dem som kan. Det är också viktigt att fortsätta hålla avstånd och stanna hemma vid minsta symptom - för att skydda dig själv och andra.

Beslut med anledning av rådande läge

För att säkerställa att Botkyrka kommun fullgör sitt uppdrag gentemot kommunmedborgarna under de rådande förutsättningarna, införs ett antal åtgärder:

  • Tidigare beslut om vaccinationskrav vid nyanställningar inom vård och omsorg kompletteras. Kompletteringen innebär att undantag kan göras om situationen kräver det för att verksamheterna ska kunna fullgöra sitt uppdrag och säkerställa den personalförsörjning som behövs.

    Bakgrunden till beslutet är att omsorgen, precis som många andra verksamheter i samhället, just nu har en hög personalfrånvaro orsakad av hög smittspridning av covid-19 och ett ökat behov av skyndsam rekrytering. Undantagen ska enbart nyttjas under ytterst kritiska situationer för att säkerställa att bemanningen är fullgod.
  • Elever i årskurs 7-9 i Broängsskolan, Tumba går över till distansundervisning. Beslutet gäller från den 18 januari till den 24 januari 2022. Fler åtgärder inom skola och förskola kan komma att införas om smittläget fortsätter som nu.

Ytterligare åtgärder kan komma att införas om det ansträngda läget fortsätter. Information publiceras löpande på Botkyrka.se och i vklass för vårdnadshavare med barn i skola & förskola i Botkyrka.

Kontaktuppgifter

Kontakt vid pressfrågor
08 530 620 40

Michelle Marcher, pressansvarig
michelle.marcher@botkyrka.se