Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Startsida
  • Nyhetsarkiv
  • Botkyrka kommun inleder extern utredning av utförare för fritidsverksamhet

Nyhet

Botkyrka kommun inleder extern utredning av utförare för fritidsverksamhet

21 januari 2022

Uppleva och göra

Kommunen har tillsatt en extern utredning gällande en av utförarna av Botkyrkas öppna fritidsverksamheter. Händelser som utreds gäller framför allt arbetsmiljö, ekonomi och eventuella avsteg från avtal.

– Vi har initierat en extern utredning då det har kommit fram kritik till oss om hur organisationen sköts. I den framhålls brister som vi enligt vårt standardförfarande måste utreda, säger Pernilla Vera Jr, säkerhetschef på Botkyrka kommun.

Utredningen beräknas vara genomförd under våren. Fritidsverksamheten kommer fortsätta som vanligt under tiden.

Hur kommunen driver öppen fritidsverksamhet

Den öppna fritidsverksamheten i Botkyrka kommun drivs av föreningar enligt politiskt beslut. Med föreningsdrift kan ideella krafter, med engagemang och drivkraft för lokalsamhället, medverka i verksamheten. Med dess kunskap inom t.ex. förening och samhälle bidrar de till de ungas personliga utveckling och uppmuntran att bli delaktiga i samhället.

2019 antogs ett utvecklingsprogram som en del i att höja kvaliteten på fritidsverksamheten och göra den mer jämlik för deltagarna.

Utvecklingsprogrammet är ett kommunövergripande styrdokument för Botkyrkas fritidsklubbs- och fritidsgårdsverksamheter med syfte att stärka kvalitet och uppföljning av verksamheterna för att uppfylla uppdraget att erbjuda kvalitativ meningsfull fritid till barn och unga.

Baserat på nulägesanalyser, forskning och lagar har kultur- och fritidsförvaltningen i utvecklingsprogrammet identifierat 3 utvecklingsområden:

  • Verksamheterna ska vara tillgängliga och trygga för alla barn och unga.
  • Verksamheterna ska ha ett främjande arbetssätt, som utgår från att uppmärksamma och stärka det positiva hos besökarna. För att bl.a. bidra till personlig- och social utveckling för att få goda förutsättningar att bli medborgare med egenmakt.
  • Verksamheterna ska ha en god arbetsmiljö och goda förutsättningar att uppfylla verksamhetens uppdrag och mål.

Kommunen genomför tertiala uppföljningar på verksamheterna där fritidsverksamheterna rapporterar in besöksstatistik samt verksamhetsinnehåll (inkl. målsatta mått). Vi har månadsvisa verksamhetsledarträffar och träffar alla verksamhetsansvariga för en årlig uppföljning. Verksamheterna behöver även årligen lämna in en ekonomisk redovisning.

Hur kommunen driver arbete mot fusk och korruption

I mål och budget 2021 fick Kommunstyrelsen ett stärkt uppdrag att hitta sätt att stävja välfärdsbrott och se till att kommunens resurser inte utnyttjas på ett felaktigt sätt. Det sker i första hand genom att formalisera och utveckla det täta samarbetet mellan kommun och nationella myndigheter. En del i arbetet är också att alltid utreda när det finns risk att oegentligheter begåtts.

Andra har även läst