Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Elever ska prestera bättre med frukost

21 januari 2022

Skola och förskola

Forskning visar att elever som äter frukost presterar bättre i skolan. Från och med vårterminen 2022 erbjuder alla kommunala skolor i Botkyrka gratis frukost till eleverna. Målet är att fler ska äta frukost för att på sikt nå bättre skolresultat.

Sexton procent av eleverna i årskurs 4–6 och 31 procent av eleverna i årskurs 7–9 säger att de äter frukost högst 2–3 skoldagar/vecka. Forskning visar att elever som hoppar över frukosten kan bli trötta, få svårt att koncentrera sig och prestera sämre. För att få fler att äta frukost erbjuder alla kommunala grundskolor gratis frukost till eleverna från och med vårterminen 2022.

Emanuel Ksiazkiewicz (S), ordförande i utbildningsnämnden säger

– Införandet av frukost är ytterligare ett viktigt steg för att stärka den positiva utveckling som vi ser i våra skolor, både när det gäller trygghet och studieresultat. En redig frukost ökar elevernas förmåga att fokusera och lära sig.

Sedan tidigare erbjuder alla grundskolor frukost till de elever som är inskrivna i fritidshem. Tretton av kommunens 22 grundskolor har också på eget initiativ erbjudit frukost för samtliga elever på skolan.

”En av många byggstenar för att lyckas”

Utbildningsdirektör Anette Älmdalen säger:

– Vi vet att frukosten är viktig för elevernas prestationer. Nu har våra grundskolor möjlighet att servera frukost till alla elever. Nästa steg är att eleverna får som vana att äta frukost, hemma eller på skolan. Bra måltidsrutiner är en av många byggstenar för att lyckas i skolan.

Frukosten serveras i skolrestaurangen före skolstart för att inte ta tid från undervisningen. För att följa upp och utvärdera frukostserveringen noterar skolorna varje dag hur många elever som äter frukost. Efter en tid kommer eleverna på nytt att få svara på frågor om sina frukostvanor för att se om fler börjat äta frukost. Det viktigaste är att eleverna äter frukost, hemma eller på skolan.

Två glada pojkar i ett klassrum.

Pigga elever på Karsby international school

Andra har även läst