Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Kommunen undersöker möjligheterna för en ny motocrossbana

26 januari 2022

Stadsplanering och trafik

Kommunen tar nu initiativ för att hitta en ny möjlig plats för en motocrossbana i Botkyrka. Idén är att samla och stärka kommunens växande motorsportverksamhet på den nya banan som ska ha ett lämpligare läge än de nuvarande banorna. Samtal om placeringen har inletts mellan kommunen, De Laval och berörda föreningar.

Samhällsbyggnadsnämnden har givit i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen, De Laval och berörda föreningar föra en dialog om en ny plats för motocrossverksamheten.

– Motocross har en lång och anrik historia i kommunen och är en viktig del i föreningslivet i Botkyrka. Vi söker nu en lösning som gör att motorsportföreningarna kan fortsätta sin verksamhet och utvecklas på en ny gemensam bana, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Gabriel Melki (S).