Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

De flesta åtgärder mot covid-19 upphör

08 februari 2022

Kommun och politik

Den höga vaccinationstäckningen i kombination med att viruset ger färre fall av allvarlig sjukdom gör att många restriktioner mot covid-19 avvecklas den 9 februari.

Pandemin är inte över, men Folkhälsomyndigheten och regeringen gör bedömningen att det är möjligt att avveckla de flesta åtgärder mot covid-19 från och med onsdag den 9 februari.

Grupper med högre risk får fortsatt skydd

Smittspridningen i samhället är fortsatt hög och Folkhälsomyndigheten betonar att det fortfarande är viktigt med riskreducerande och förebyggande åtgärder inom vård och omsorg.

För Botkyrka kommuns del betyder det bland annat att vi på vård- och omsorgsboenden, inom hemtjänsten, inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning samt inom socialpsykiatrin fortsätter att använda skyddsutrustning, provta och smittspåra enligt tidigare rutiner, tills Smittskydd Stockholm ger annat besked.

Anpassningar inom vård och omsorg

Viktigt att vaccinera sig

Vaccination mot covid-19 ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död. Vaccinerna minskar också risken för att smittas och att smitta andra. För att upprätthålla vaccinskyddet behöver påfyllnadsdos tas enligt de tidsintervall som rekommenderas för olika grupper.

I Botkyrka kommer möjligheten till drop-in vaccination att utökas under kommande veckor med fler bussar, på fler platser. Mer information om detta kommer inom kort.

Det här gäller från den 9 februari

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symptom som kan vara covid-19.

  • Vuxna som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom.

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats