Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Startsida
  • Nyhetsarkiv
  • Kommunen avslutar samarbete med ABF BotkyrkaSalem som utförare av fritidsverksamhet

Nyhet

Kommunen avslutar samarbete med ABF Botkyrka/Salem som utförare av fritidsverksamhet

11 februari 2022

Uppleva och göra

Botkyrka kommun har beslutat att avsluta samarbetet med ABF Botkyrka/Salem som drivit fyra fritidsklubbar och tre fritidsgårdar i Botkyrka.

Som det tidigare informerats om genomför kommunen en extern utredning av en av utförarna till den öppna fritidsverksamheten. Det är en standardrutin när det kommer kritik om brister i en organisation. Händelserna som utreds gäller framför allt arbetsmiljö, ekonomi och eventuella avsteg från avtal.

Under utredningens gång har det kommit fram allvarliga brister i ABF Botkyrka/Salems arbetsgivaransvar. Därför har Botkyrka kommun beslutat att kommunen tar över driften av fritidsklubbarna och fritidsgårdarna tills utredningen är klar.

Vad händer nu?

Botkyrka kommun tar tillfälligt över driften av de fyra fritidsklubbarna och tre fritidsgårdarna som drivits av ABF Botkyrka/Salem. I första hand kommer kommunen att bemanna fritidsklubbarna för 10-13-åringar då kommunen har särskilt omsorgsansvar för den åldersgruppen. Vi hoppas kunna ha personal på plats även på fritidsgårdarna för 13-16-åringar inom kort. Till dess att personal finns på plats erbjuder vi barnen att komma till andra fritidsklubbar och fritidsgårdar.

Utredningen av ABF Botkyrka/Salem i förhållande till arbetsmiljö, ekonomi och eventuella avsteg från avtal fortsätter. Den beräknas vara klar under våren.

Kontakt

Vid pressfrågor kontakta:
08-530 620 40

Är du förälder och har frågor, kontakta: kultfri@botkyrka.se.

Andra har även läst