Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Höjda löner för vård- och omsorgspersonal i stor lönesatsning

17 februari 2022

Stöd, omsorg och familj

I år gör Botkyrka kommun en särskild lönesatsning som rör många medarbetare inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Omsorgspersonal i nära omsorgsarbete samt kökspersonal får 600 kr mer i månaden. Sjuksköterskor, rehabpersonal samt chefer i nära omsorgsarbete får 400 kronor extra i månaden.

Vård- och omsorgspersonalen, både inom äldreomsorg och LSS, har i och med pandemin mött vår tids största utmaning. Det är ett stort arbete som gjorts för att ge Botkyrkaborna en trygg vård och omsorg under två år av ovisshet och förändringar. Det har varit ett lagarbete där alla gjort en viktig insats. Jag känner stor tacksamhet för det och tycker att det är rätt att vi visar vår uppskattning, säger Tuva Lund (S) ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Löneökningen är generell för varje tillsvidareanställd på vård- och omsorgsförvaltningen som omfattas av satsningen, utöver den normala löneökningen via kollektivavtalet. Den nya lönen utifrån lönesatsningen betalas ut i maj.

Viktigt att fler väljer yrken inom vård och omsorg

Att visa uppskattning för omsorgspersonalen är en anledning till lönesatsningen. En annan anledning är att göra vård- och omsorgsyrken till attraktiva framtidsyrken.

Pandemin har visat att omsorgen är samhällsbärande. Med en åldrande befolkning kommer behoven av personal att öka. En positiv löneutveckling är en viktig del av att få fler att välja yrken inom vård och omsorg. Lönen är också viktig i konkurrensen om arbetskraft med andra kommuner. På sikt vill vi därför också höja lönerna för fler personalkategorier inom vården och omsorgen i Botkyrka, säger Tuva Lund.

Om lönesatsningen

Lönesatsningen omfattar personal på vård- och omsorgsförvaltningen.

Vård- och omsorgspersonal i nära omsorgsarbete inom äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt kökspersonal får 600 kr i månaden.

Sjuksköterskor och rehabpersonal får 400 kr i månaden. Chefer nära omsorgen får 400 kr i månaden. Den nya lönen betalas ut i maj.

Löneökningen är densamma för varje berörd yrkeskategori, och är utöver en eventuell individuell löneökning.

Beslut om lönesatsningen togs i samband med mål och budget i november 2021. Efter det har en översyn gjorts som tagit fram formerna för lönesatsningen.

En porträttbild på Tuva Lund som ler och tittar in i kameran med håret utsläppt

Tuva Lund (S) ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Andra har även läst