Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Nyamko Sabuni (L) imponeras av Fittjaskolans lovskola

28 februari 2022

Skola och förskola

Det blev ett positivt och innehållsrikt besök när Fittjaskolan välkomnade Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni. Partiledaren ville besöka Botkyrka eftersom kommunen ligger i framkant när det gäller att organisera lovskola för elever i både grundskola och gymnasieskola.

För tionde året i rad arrangerar Fittjaskolan den populära lovskolan för elever i årskurs 3 till 9. Nyamko Sabuni träffade flera elever på skolan som passar på att bättra på sina kunskaper under sportlovet. Eleverna berättade att de tycker att lovskolan är bra eftersom de får mer tid med läraren och kan studera ett ämne mer koncentrerat under flera dagar.

Nyamko Sabuni understryker att skolan är mycket viktig. Hon säger att:

– Jag imponeras av Botkyrka kommuns förmåga att organisera lovskola. Fittjaskolans elever och lärare som är i skolan och arbetar ambitiöst trots att det är sportlov. Vi har länge drivit på för att det ska anordnas lovskola från årskurs 4. En väl fungerande skola och möjlighet till lovskola leder även till att eleverna får det bra senare i livet.

Ingen tillfällighet med Botkyrkabesök

Det är ingen tillfällighet att Nyamko Sabuni valde att besöka just Botkyrka för att se hur lovskola organiseras. Botkyrka kommun har under många år arrangerat lovskola för att ge eleverna bättre förutsättning att lyckas i skolan. Lovskolan erbjuds inte bara under sommarlovet utan även under höstlov, sportlov och påsklov.

Ing-Marie Viklund (L) är kommunalråd i Botkyrka och ser också skolan och lovskolan som en viktig satsning för våra unga medborgare i Botkyrka. Anette Älmdalen, som är utbildningsdirektör i Botkyrka kommun, välkomnar den uppmärksamhet som skolan och Botkyrka får för lovskolan:

– Jag är stolt över att våra skolor får uppmärksamhet för lovskolan som är en del av vårt kompensatoriska arbete. Vårt uppdrag är att se till att eleverna ska kunna lyckas i skolan oavsett socioekonomisk bakgrund, bostadsort och behov. Lovskolan ger möjlighet till en annan sorts undervisning som är mer koncentrerad och med närmare dialog mellan lärare och elev.

Majoriteten når uppsatta mål

Fittjaskolans rektor Camilla Bejmo Samuelsson visade Nyamko Sabuni runt i skolan och berättar att av det hundratal elever som deltar i sportlovsskolan, når majoriteten av dem uppsatta mål och kan därför följa ordinarie undervisningen avsevärt bättre efter genomförd lovskola.

– För oss är lovskolan en viktig del för att få våra elever att känna att de kan utvecklas och nå kunskapsmålen i skolan. Vi har alltid ett stort engagemang från våra lärare och elever på lovskolan. Det är en stor kostnad att ha lärare som undervisar på skolloven, men det är det alla gånger värt!

Botkyrkas lovskola utmärker sig

Några faktorer som utmärker Botkyrka kommuns sätt att organisera lovskola är:

  • 26 års erfarenhet av lovskola,
  • satsade på lovskola långt innan det blev lagkrav 2007,
  • lovskola erbjuds under alla terminens lov samt under sommarlovet,
  • erbjuds både i grundskolan och gymnasieskolan.

Lovskolan planeras inte centralt utan genomförs av skolledning och lärare vid respektive skola. Det ger bättre förutsättningar att organisera lovskolan så att det passar områdets elever. Undervisningen genomförs, i så stor mån som möjligt, av ordinarie lärare på skolan som eleverna har en relation till.