Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Startsida
  • Nyhetsarkiv
  • Samarbete med Tullinge fotboll ger mer rörelse och bättre gemenskap på rasterna

Nyhet

Samarbete med Tullinge fotboll ger mer rörelse och bättre gemenskap på rasterna

03 mars 2022

Skola och förskola

Unga vuxna från Tullinge fotboll arbetar som rastansvariga på Rikstens skola, Trädgårdsstadsskolan och Falkbergsskolan. Föreningen har ett avtal med Botkyrka kommun och får ekonomisk ersättning för insatsen. Rastverksamheten är ett exempel på kommunens ambition att engagera föreningar och andra i civilsamhället för att utveckla kommunens verksamheter.

Meningsfullt att vara rastansvarig

Viktor Stevanovic arbetar halvtid på Rikstens skola som rastansvarig aktivitetsledare. Han uppmuntrar eleverna att vara fysiskt aktiva på rasten och fångar upp elever som inte är med i gemenskapen. Lunchen äter han med eleverna i matsalen och när det inte är rast deltar han på lektioner som en extra vuxen. Viktor trivs med sitt jobb på skolan och säger att

 – Om eleverna är fysiskt aktiva på rasten orkar de mer i skolan. Jag bidrar också till en extra trygghet för eleverna när jag är här på rasterna. Det roligaste är när jag får kontakt med de elever som går lite för sig själva och får med dem i de gemensamma aktiviteterna.

När vi besöker Rikstens skola märks det att eleverna gillar Viktor och de tar gärna kontakt. En av eleverna heter Cornelia Fredin och går i årskurs 4 . Hon säger

Det är roligt att göra saker på rasten. Det bästa är att leka kull, spela King och spela fotboll.

Fritidshemmet gör skolans rastplanering

På Rikstens skola är det fritidshemmets personal som planerar skolans egen rastverksamhet och lägger schema för skolans rastvakter. Nu när Tullinge fotboll har en rastvärd på plats samarbetar man för att tillsammans skapa den bästa rastmiljön. Kristina Wiklund som är arbetsledare på fritidshemmet säger

 – Rasterna är en viktig del av skoldagen och vi har ett fint samarbete med Tullinge fotboll. Viktor är en stor tillgång och under rasterna skapar vi trygghet och bjuder in till olika aktiviteter.

Tre personer ute på skolgården tittar in i kameran.

Nihmya Abraha från Tullinge fotboll, Kristina Wiklund från fritidshemmet och Viktor Stevanovic som är rastansvarig.

Vill bidra till ett bättre samhälle

Den här dagen är även Nihmya Abraha på skolan. Han är hållbarhetsansvarig vid Tullinge fotboll och ansvarar för rastverksamheten vid de tre grundskolorna i Tullinge. Han säger

 – Vi vill inte bara få barn att spela fotboll utan vill bidra till ett bättre samhälle. Fysisk aktivitet och lek är viktigt för att må bra men det är lika viktigt att få vara en del av en social gemenskap. Vi jobbar för att få alla att vara delaktiga i aktiviteterna. Om vi sen inspirerar elever till att bli aktiva i en förening på fritiden har vi verkligen lyckats.

Två elever tillsammans med ung vuxen.

Nihmya Abraha med Stina Andersson och Mona Husonavic

Tvåårsavtal med kommunen

Tullinge fotbolls rastvärdar började arbeta på skolorna i slutet av vårterminen 2021 och enligt avtalet med kommunen ska de i ett första skede arbeta under två år.

Ulf Linder som är rektor vid Rikstens skola säger

 – Det är ett väl fungerande samarbete som vi är tacksamma för. Ungdomarna från Tullinge fotboll är positiva och engagerade. Aktiviteterna är uppskattade av eleverna och de får verkligen röra på sig. Eftersom verksamheten bidrar positivt till en bra skoldag är min förhoppning är att kommunen kan fortsätta samarbetet även efter den avtalade tiden.

Nihmya och Viktor tillsammans med några av eleverna

Nihmya Abraha och Viktor Stevanovic med eleverna Ellenor Strandh, Cornelia Fredin, Rasmus Silverton, Hugo Cristoffersson, Alejandro Kristoffersson Reyes, Cristian Hanna och Lionel Milki.

Andra har även läst