Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Störningar i e-tjänsterna

    Under kvällen den 20 maj kan det bli avbrott i våra e-tjänster. Orsaken är ett planerat arbete med vår IT-miljö. Arbetet planeras pågå kl. 20–24. Mer information.

  • Startsida
  • Nyhetsarkiv
  • Lysande resultat för gymnasierna – bland de 25 % bästa i landet inom många områden

Nyhet

Lysande resultat för gymnasierna – bland de 25 % bästa i landet inom många områden

07 mars 2022

Skola och förskola

Eleverna vid Botkyrkas kommunala gymnasieskolor fortsätter att lyckas allt bättre. Jämfört med riket har utvecklingen varit fantastisk under de senaste åren. Inom många områden ligger kommunen bland de 25 % bästa i Sverige.

 – Jag är mycket glad över att elevernas resultat fortsätter att förbättras vid våra gymnasieskolor. Skolorna håller en hög nivå på undervisningen och många elever är studiemotiverade. Det slår igenom både i resultat och i en vilja att läsa vidare, säger utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S).

Fantastisk resultatutveckling

Under de senaste åren har resultaten i kommunens gymnasieskolor blivit allt bättre. Det visar statistik som presenteras av SKR (Sveriges kommuner och regioner) i rapporten Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2022. Den positiva utvecklingen är långsiktig och handlar inte bara om ett enskilt framgångsrikt år. Även i jämförelse med riket är Botkyrkas resultatutveckling väldigt positiv inom många av de områden som mäts.

Bland de 25 procent bästa kommunerna inom många områden

Inom många områden är resultaten för Botkyrka kommuns gymnasieskolor bland de 25 procent bästa i Sverige. Det gäller till exempel följande mätområden:

  • 77 % av eleverna vid högskoleförberedande program, yrkesförberedande program och introduktionsprogram tar examen inom fyra år. Det är en ökning med 7 procentenheter jämfört med 2020. Andelen i riket är 70 %.
  • 87 % av eleverna vid högskoleförberedande program uppnår grundläggande behörighet till högskola inom fyra år. Det är en ökning med 6 procentenheter jämfört med 2020. Andelen i riket är 81 %.
  • 81 % av de ungdomar som fullföljt sin gymnasieutbildning är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter examen. Andelen i riket är 73 %.
  • Den genomsnittliga betygspoängen är 14,8. Snittet i Sverige är 14,4.

 – Det är jätteroligt med elevernas fina resultat. Ändå är jag inte överraskad. Under många är har våra skolledare och lärare arbetat systematiskt för att eleverna ska lyckas, säger utbildningsdirektör Anette Älmdalen. – Det känns också skönt att få ett kvitto på att skolorna klarat av de utmaningar som pandemin fört med sig.

Om statistiken

Syftet med SKR:s öppna jämförelser är att stimulera kommuner och regioner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Den statistik som nu redovisas i öppna jämförelser gymnasieskolan gäller resultat från läsåret 2020/2021.

Andra har även läst