Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Utredningen av ABF visar på allvarliga brister

09 mars 2022

Kommun och politik

Den utredning som Botkyrka kommun initierade efter misstankar om oegentligheter hos ABF Botkyrka/Salem är nu klar. Den bekräftar de misstankar som funnits och ABF Botkyrka/Salem har brustit i sitt uppdrag med att säkerställa en trygg miljö för barn och ungdomar.

 – Att arbeta med våra barn och unga innebär att man får ett stort förtroende. De unga ska vara i en trygg miljö och det är tydligt att utredningen visar på bristande kontroller och strukturer hos ABF Botkyrka/Salem, säger Pernilla Vera Jr, trygghet- och säkerhetsdirektör i Botkyrka kommun.

Resultatet av utredningen

Utredningen som nu presenterats för kommunen visar på omfattande brister i ledning och verksamhet. Exempel är följande:

  • Personer med allvarliga domar i brottmål har anställts och tillåtits arbeta med barn.
  • Personer med koppling till kriminella verksamheter har tillåtits vistas i verksamheten.
  • Allvarliga incidenter har förekommit; narkotika har återfunnits, allvarliga våldsdåd har förekommit och personer som bär skottsäkravästar har tillåtits vistats i verksamheten. Flera händelser har av ledningen underlåtits att inrapporteras.
  • Ledningspersoner på ABF Botkyrka/Salem har dykt upp på arbetsplatsen och tvingat fram beslut om påskrift av förändrade anställningskontrakt med risk för uppsägning om detta inte görs.
  • Medarbetare har utan förklaring ställts inför nya arbetsvillkor som inneburit reducerad lön och försämrade arbetstider.
  • De bidrag som ABF Botkyrka/Salem beviljats för drift av öppen fritidsverksamhet har använts på ett felaktigt sätt och för felaktiga inköp, samt att de olovligen låtit andra verksamheter använda lokalerna.

Bakgrund

ABF Botkyrka/Salem har drivit fyra fritidsklubbar och tre fritidsgårdar i Botkyrka kommun. Som tidigare informerats tillsatte kommunen en extern utredning av ABF Botkyrka/Salem som utförare av den öppna fritidsverksamheten. Det är en standardrutin när det kommer kritik om brister i en organisation. Händelserna som utreds gäller framför allt arbetsmiljö, ekonomi och eventuella avsteg från avtal.

Under utredningens gång har det kommit fram allvarliga brister i ABF Botkyrka/Salems verksamhet. Det har även blivit tydligt hur ABFs agerande har försvårat möjligheten till uppföljning enligt kommunens regler och rutiner.

Kommunen har ett ansvar att alltid sätta barnperspektivet först, vilket är kommunens ansvar och roll utifrån tillsynsansvaret, då även delar av denna typ av verksamhet måste följa skollagen.

Därför beslutade Botkyrka kommun att med omedelbar verkan ta över driften av fritidsklubbarna och fritidsgårdarna i ABF Botkyrka/Salems regi tills utredningen färdigställts. Ett beslut som nu ytterligare stärkts.

Vad händer nu?

Botkyrka kommun har tagit över driften av de fritidsklubbar och gårdar som ABF Botkyrka/Salem har drivit i Botkyrka. Klubbarna och gårdarna planeras att öppnas successivt på sina tidigare platser under mars månad. Under tiden hänvisas barn och ungdomar som berörs till andra gårdar i närheten och kommunen har satt in extrabussar för att underlätta att ta sig till de fritidsklubbar som inte har gångavstånd.

ABF Botkyrka/Salem har med anledning av den rådande situationen kallats till möte med kommunen.

Kultur och fritidsförvaltningen kommer med anledning av de brister som framkommit i utredningen att inleda en intern översyn av förvaltningens hantering.

Kontakt

Vid pressfrågor kontakta:
08-530 620 40

Är du förälder och har frågor, kontakta: kultfri@botkyrka.se.

Andra har även läst