Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Ny grundskola för 1000 elever och nya förskolor i Hallunda/ Norsborg

10 mars 2022

Skola och förskola

Den 8 mars beslutades förslaget om skolstruktur i Norra Botkyrka på utbildningsnämnden. Det innebär en satsning på nästan 1 miljard kronor på en nybyggd grundskola för cirka 1000 elever med tillhörande grundsärskola och flera nya förskolor i Hallunda/Norsborg.

Beslutet som togs i utbildningsnämnden den 8 mars innebär att stadsdelen Hallunda/ Norsborg kommer att få både en ny grundskola och nya förskolor. Enligt planen ska byggnationen inledas i år och elever ska hälsas välkomna till ny grundskola redan under läsåret 2024/2025. I kommunens övergripande plan för stadsutvecklingen i Hallunda/ Norsborg är planen också att bygga om norra Botkyrkas centrum för att skapa mer öppna grönytor, bättre livsvillkor och fler arbetstillfällen.

Den nya grundskolan med plats för cirka 1000 elever ska ha en matematisk och vetenskaplig profil med högt digitalt fokus. Arkitekturen för de nya förskolorna kommer att ha stort fokus på stora ytor och kreativa gårdar för både lek och undervisning.

–Det här är den största satsningen på skola och förskola i Hallunda/Norsborg på cirka 40 år. Satsningen är efterlängtad och kommer att ge Botkyrkaborna nya möjligheter. Botkyrka ska erbjuda alla barn och elever en trygg och utvecklande förskola och skolgång, i alla stadsdelar. Ända från starten i förskolan hela vägen fram till studenten och arbetslivet. Det är därför vi gör den här skolsatsningen, säger utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S)

Satsningen fokuserar på flera delar

Skolsatsningen är bred och innebär inte enbart nya anpassade lokaler. Satsningen omfattar flera delar och avser alla skolor och förskolor i Hallunda/ Norsborg. För att skapa en riktigt bra förskola och skola fokuserar kommunen särskilt på: pedagogik, digitalt lärande, engagerade lärare, after school-verksamhet, trygghet, och framtiden.

After-school

En unik del av satsningen är After-school-verksamheten skola för hela dagen och alla elever. Här kommer elever från förskoleklass ändå upp till årskurs 9 erbjudas möjlighet att stanna kvar i skolan på eftermiddagen och kunna få hjälp med exempelvis läxläsning och utveckla sina fritidsintressen inom teater, film, idrott.

 – Vi har bra förskolor och skolor idag, men vi ska bli ännu bättre. Alla barn och elever ska få rätt förutsättningar att lyckas, därför ska vi ska ligga i framkant när det gäller pedagogik, digitalt lärande och trygghet. Jag är extra glad över att vi också planerar att erbjuda afterschool-verksamhet, vilket är en unik möjlighet som ger elever tillgång till trygga vuxna även efter skoldagens slut,säger Anette Älmdalen, utbildningsdirektör, som leder arbetet att genomföra skolsatsningen på utbildningsförvaltningen

Som en del i skolsatsningen kommer det innebära att en del befintliga skolor och förskolor i området kommer att ersättas för att beredas plats på de nybyggda enheterna.

Mer information om Skolsatsningen

Se tidplan och läs mer om skolsatsningen i Hallunda/ Norsborg.

Skolsatsning Hallunda/Norsborg

Andra har även läst