Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Kampanj ska öka vaccinationsgraden i Botkyrka

14 mars 2022

Stöd, omsorg och familj

Den 14 mars inleder Region Stockholm satsningen ”Hela Botkyrka mot pandemin”. Under vecka 11-14 görs en kraftsamling för att underlätta för Botkyrkabor och alla som besöker och arbetar i kommunen att vaccinera sig. Under dessa veckor kommer det att finnas vaccinationsbussar och hälsoinformatörer på flera platser i Botkyrka kommun.

Region Stockholm inleder vaccinationskampanj i Botkyrka.

Pandemin är inte över

Trots att mycket annat händer i omvärlden just nu är det fortsatt viktigt att påminna om att pandemin inte är över och att vaccineringen fortsätter. För att samla alla krafter och bekämpa sjukdomen har Region Stockholm lanserat satsningen ”Hela Stockholm mot pandemin” som började i Järva och Södertälje och nu kommer till Botkyrka.

Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande, i utomhusmiljö.

Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande.

– En hög vaccinationsgrad är det bästa sättet att säkerställa ett fortsatt öppet samhälle, att vi inte måste stänga ner igen. När de flesta är vaccinerade är det få som kan sprida smittan vidare, och då får vi flockimmunitet, vilket är viktigt för att skydda dem som inte kan vaccinera sig. Botkyrka har många invånare som är samhällsbärare, och pandemin har drabbat oss hårt, därför vill vi inte hamna där igen. Vi måste helt enkelt ta en solidarisk spruta, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande.

Vi måste helt enkelt ta en solidarisk spruta.

Hur har du påverkats av pandemin?

– Jag har själv haft covid två gånger och var sjuk i 7 veckor under våren 2020. Det var bland det värsta jag har varit med om, och då har jag ändå haft cancer. Det tog långt tid att komma tillbaka, mitt korttidsminne påverkades och kroppen var helt urlakad. Fysiskt tog det nästan ett år att komma tillbaka. Jag har också förlorat båda mina föräldrar i covid, de gick bort med 9 månaders mellanrum. Så privat har jag drabbats väldigt hårt av pandemin.

Hur ser du på framtiden?

– Jag hoppas att det finns en fortsatt hög vilja att vaccinera sig i kommunen. Med gemensamma krafter kan vi nu öka vaccinationsgraden och bekämpa pandemin. Regionens satsning ”Hela Botkyrka mot pandemin” är både viktigt och välkommen!

Vaccinationsbussar och hälsoinformatörer

Under satsningen ökar regionen kapaciteten från en till fyra vaccinationsbussar i kommunen. De kommer att finnas på 6 olika platser och vaccination kommer även att erbjudas på kvällstid. En viktig del av ”Hela Botkyrka mot pandemin” är att göra det så enkelt som möjligt att vaccinera sig, men också att kunna svara på frågor på olika språk. Flerspråkiga hälsoinformatörer är därför på plats och kan föra dialog om pandemin, vaccin och vaccination.

Varför just Botkyrka?

  • Vaccinationsgraden i Botkyrka är fortfarande låg jämfört med andra kommuner i regionen.
  • Den senaste rapporten från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) visar att vaccinationstäckningen är ojämnt fördelad över länet; de områden som har högst täckning är delar av Täby, Norrtälje och Österåker. Där har omkring 90 procent av befolkningen fått en dos eller mer.
  • I de områden som har lägst vaccinationstäckning, Rinkeby, Tensta och Fittja, är vaccinationstäckningen mellan 52 och 57 procent.
  • Tullinge har högst täckning i kommunen och har därför ingen fast vaccinationsbuss under satsningen.