Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Planprogram för Hallundavägen godkänt

17 mars 2022

Stadsplanering och trafik

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 15 mars att godkänna förslaget till planprogram för Hallundavägen.

Programmet innehåller förslag på hur de centrala delarna av Hallunda-Norsborg kan utvecklas till en levande stadsmiljö med höga vistelsevärden som upplevs som trygg och befolkad både dagtid och kvällstid.

Tecknad gatuvy med hus, personer och träd.

Nästa steg är att ta fram detaljplaner för området. Illustration av Amanda Wahlén och Sofia Kourbetis.

Nästa steg

Nästa steg är att inleda detaljplanearbetet. Området är tänkt att planläggas i två etapper, där den ena omfattar Hallunda centrum, Equmeniakyrkan, bussterminalen samt omkringliggande vägar. I den andra etappen ligger parkeringarna som tillhör Hallunda Folkets hus, Riksteatern och Botkyrkabyggen samt Hallundavägen och Norsborg centrum-fastigheten.