Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Unga företagare får stipendier för entreprenörskap

17 mars 2022

Skola och förskola

I år går stipendier för bästa affärsidé till Fruktremmar UF, Ready Reflex UF och Unsilenced UF. Ready Reflex får även stipendium för bästa säljpitch.

Sedan 2008 har Botkyrka kommun delat ut stipendier bland UF-företagen på kommunens gymnasieskolor. Syftet är att lyfta fram elever som startar egna UF-företag och främja entreprenörskap i skolan.

Tre stipendier för bästa affärsidé

1:a pris 3000 kronor

Fruktremmar UF - Tim Ahlsved, Wilma Singman, Sama Daddi, Albin Tornberg, Andre Stojanovic, Tumba gymnasium

Företaget producerar hälsosamma frukremmar av svinnfrukt från livsmedelsbutiker och lokala trädgårdar.

Juryns motivering

Med en snyggt paketerad produkt, väl utförda samarbeten med lokalt näringsliv samt ett genomtänkt hållbarhetsarbete, har detta UF-företag bevisat att produkten säljer och affärsidén flyger. Ett UF företag som erbjuder ett hälsosamt mellanmål med ett engagemang som imponerar.

Fyra ungdomar visar upp sina diplom.

Ungdomarna som driver Fruktremmar UF tillsammans med Lennart Gudmark, tf gymnasiechef.

2:a pris 2000 kronor

Ready Reflex UF - Elton Antonell, Emma Lindgren, Victoria Högberg, Ali Akbar Zafari, Skyttbrinks gymnasium

Företaget har tagit fram en smart reflex som sätts fast med hjälp av magneter.

Två ungdomar håller fram sina diplom. En man står till höger om ungdomarna.

Två av ungdomarna från Ready Reflex UF tillsammans med Lennart Gudmark, tf gymnasiechef.

3:e pris 1000 kronor

Unsilenced UF - Katarina Owshana, Celine Khatchadourian, Cecilia Gabro, Ema Desevic, Minas Khajadorian, Tumba gymnasium

Företaget säljer kedjearmband med metallbrickor som har ingraverade budskap från olika sociala rörelser. Produkten riktar sig till den yngre generationen som kämpar för ett tryggt samhälle och för allas lika värde.

Tre ungdomar med sina diplom. En äldre man i kavaj till höger i bild.

Tre av ungdomarna från Unsilenced UF tillsammans med Lennart Gudmark, tf gymnasiechef.

Årets bästa pitch stipendium 1000 kronor
(bästa säljpresentation)

Ready Reflex UF - Elton Antonell, Emma Lindgren, Victoria Högberg, Ali Akbar Zafari, Skyttbrinks gymnasium

Företaget har tagit fram en smart reflex som sätts fast med hjälp av magneter.

Stipendier för entreprenörskap

Sedan 2008 har de så kallade Förverkligarna delat ut stipendier bland UF-företagen på kommunens gymnasieskolor. Syftet är att lyfta fram de elever som startar egna UF-företag och är en av Botkyrka kommuns satsningar för att främja entreprenörskap i skolan.

Efter ansökan ska eleverna presentera sin affärsidé och innovation för en jury med representanter från Botkyrkas näringsliv och Botkyrka kommun. Juryn utser sedan de UF-företag som får stipendium för bästa affärsidé respektive bästa pitch (en kort presentation av en idé till en potentiell kund, producent eller ett produktionsbolag).


Eleverna återinvesterar stipendierna i sina UF-företag. Arbetet att starta företaget är en del av deras gymnasieutbildning.

Underlag för bedömning

Inför sitt beslut bedömde juryn affärsplaner och säljpitchar utifrån följande kriterier:

  • Nytänkande - ny affärsidé eller nytt användningsområde, förbättring eller ny paketering av existerande vara/tjänst.
  • Marknad - behov, konkurrenter, kunder och marknads-/distributionskanaler
  • Ekonomi - volymer, prissättning och vinst
  • Hållbar utveckling - miljö- och samhällspåverkan.
  • Säljpitch - presentationen av affärsidén

Andra har även läst