Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Startsida
  • Nyhetsarkiv
  • Fler nöjda med stödet från omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Nyhet

Fler nöjda med stödet från omsorgen om personer med funktionsnedsättning

18 mars 2022

Stöd, omsorg och familj

Förra året blev ett rekordår för flera verksamheter inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. För serviceboende och boendestöd ökar antalet som är nöjda och trygga kraftigt. Personlig assistans behåller ett fantastiskt resultat med 100 procent nöjda medborgare.

Varje år genomför Sveriges kommuner och regioner (SKR) en nationell brukarundersökning som berör omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Resultatet för 2021 presenterades i vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsberättelse som antogs den 17 mars.

– Att medborgarna är nöjda med stödet är vårt viktigaste mål. Det är glädjande att fler är nöjda med viktiga områden som självbestämmande och trygghet. Förra året satsade vi extra medel för metod och kompetensutveckling inom funktionsnedsättningsområdet och den satsningen fortsätter även under 2022 säger Tuva Lund (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Pandemin har gett ett mer individanpassat stöd

Undersökningen genomfördes inom gruppboende, serviceboende, bland personer som har boendestöd och personlig assistans. I enkäten får medborgare svara på frågor om självbestämmande, nöjdhet, trygghet, bemötande och tillgänglighet. 2021 var även det ett år präglat av coronapandemin, och det har medfört både negativa och positiva effekter på resultatet.

– Pandemin har inneburit mycket oro och många inställda aktiviteter för våra medborgare. Samtidigt ser vi i resultatet att pandemin också haft positiva effekter, att fler upplever att vi möter deras individuella behov, säger Petra Oxonius, vård- och omsorgsdirektör.

Starkt resultat för serviceboende

Andelen medborgare inom serviceboende som anser sig få den hjälp de vill ha av boendepersonalen har ökat kraftigt sedan förra undersökningen. Ökar kraftigt gör också andelen personer som känner sig trygga med personalen. Resultaten utmärker sig även positivt i jämförelse med riket och länet. En orsak till förbättringarna är ett arbete med att förtydliga vad ett serviceboende innebär och hur verksamheten ska arbeta för att nå uppsatta mål.

Självbestämmandet ökar inom boendestöd

Inom boendestöd är klart fler medborgare nöjda med självbestämmandet i år än förra året – en höjning med drygt tio procentenheter. Resultatet är även högt i relation till riket och länet. Verksamheten har nått ett bättre resultat än tidigare år trots att många av de aktiviteter som hade planerats för året inte har gått att genomföra på grund av pandemin. Detta visar att det arbete som sker hemma hos brukaren i hög grad styrs av det som brukaren själv upplever som viktigt att få bestämma över.

Fortsatta rekordsiffror för personlig assistans

Personlig assistans behåller även 2021 ett resultat där 100 procent är nöjda som helhet.

Siffrorna är högre än länet och riket. Verksamheten har arbetat mycket med att stärka tillgängligheten, bland annat till enhetscheferna. Ett annat arbete är att skapa tydligare möjligheter för varje medborgare att påverka sin vardag och omsorg genom genomförandeplanen.

Inom personlig assistans sker samtidigt en lätt minskning inom trygghet och en minskning inom självbestämmandet. Trots minskningarna ligger resultatet högre än länet och riket. Försämringen tros bero på att pandemin gjort det svårare att rekrytera personal. Även oron för att bli smittad av covid-19 är något som kan påverka tryggheten.

Gruppboende behåller resultatet från 2020

För gruppboende sker en lätt förbättring i andelen medborgare som är nöjda med självbestämmandet. Resultatet är högre än för riket och länet. Andelen som nöjda med stödet är samma som året innan.

Satsningarna inom funktionsnedsättning fortsätter

Förra året genomförde Botkyrka kommun en satsning på kompetens och utbildning inom funktionsnedsättningsområdet. Bland annat genom utbildningar i tydliggörande pedagogik, dialoger om värdegrunden och utbildning i motiverande samtal, våld i nära relationer och sexuell hälsa. Kompetenssatsningen fortsätter även under 2022 genom ett extra budgetanslag.

Några resultat ur brukarundersökningen 2021

Serviceboende
Andel personer inom serviceboende som är nöjda med stödet i sin helhet
2019: 64 %
2020: 70 %
2021: 85 %

Andelen personer som känner sig trygga med personalen på serviceboendet
2019: 68 %
2020: 70 %
2021: 89 %

Boendestöd

Andel personer inom boendestöd som är nöjda med självbestämmandet

2019: 82 %
2020: 84 %
2021: 95 %

Andelen personer som känner sig trygga med boendestödet
2019: 72 %
2020: 74 %
2021: 85 %

Personlig assistans
Andel personer inom personlig assistans som är nöjda med stödet i sin helhet
2019: 90 %
2020: 100 %
2021: 100 %

Andelen personer som känner sig trygga med sina personliga assistenter

2019: 100 %
2020: 93 %
2021: 90 %

Gruppboende

Andel personer inom gruppboende som är nöjda med stödet i sin helhet
2019: 72 %
2020: 72 %
2021: 72 %

Andel personer inom gruppboende som är nöjda med självbestämmandet
2019: 77 %
2020: 82 %
2021: 84 %

Svarsfrekvens
Boendestöd: 56 % (51 % år 2020)
Gruppbostad: 66 % (55 % år 2020)
Servicebostad: 71 % (68 % 2020)
Personlig assistans: 54 % (88 % år 2020)

En kvinna står framför en whiteboardtavla, på väg att sätta upp lappar på den. I bakgrunden syns en annan kvinna lite suddigt.

Under 2021 har förvaltningen satsat på metod och kompetensutveckling inom funktionsnedsättningsomsorgen. På bilden syns bland annat stödpedagogen Anne Wallde.

Kontakt

Ulrika Nylén, kommunikatör
070 886 15 20

Andra har även läst